கார்ப்பரேட் கூட்டு முயற்சி

கார்ப்பரேட் கூட்டு முயற்சி என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்கை அடைய இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நிறுவனங்களுக்கிடையில் ஒன்றிணைந்து செயல்படுவதற்கான ஒரு ஒப்பந்தமாகும். இலக்கை அடைந்ததும், ஒப்பந்தம் நிறுத்தப்படும். எடுத்துக்காட்டாக, இரண்டு நிறுவனங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆராய்ச்சித் திட்டத்தில் ஈடுபடுவதற்கான அவர்களின் முயற்சிகளை ஒன்றிணைக்கலாம், அங்கு இரு தரப்பினரும் ஏற்பாட்டிலிருந்து பெறப்பட்ட அறிவை சமமாகப் பகிர்ந்து கொள்ள ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். ஒரு இலக்கை அடைய ஒரு பெரிய அளவு பணம் தேவைப்படும்போது, ​​எந்தவொரு வணிகத்திற்கும் தேவையான அறிவுத் தளம் இல்லாதபோது, ​​அல்லது ஒரு நிறுவனத்தால் இழப்பு ஏற்படும் அபாயம் அதிகமாக இருக்கும்போது கூட்டு முயற்சிகள் மிகவும் பொதுவானவை.

ஒரு கார்ப்பரேட் கூட்டு முயற்சி என்பது ஒரு பெருநிறுவன கூட்டாண்மைக்கு சமமானதல்ல, இங்கு கூட்டாக லாபத்தை ஈட்டுவதற்கு நீண்ட காலத்திற்கு ஒன்றாக இணைந்து செயல்பட வேண்டும்.