தார்மீக வளர்ச்சியின் நிலைகள்

ஒரு தார்மீக சங்கடத்தை எதிர்கொள்ளும்போது, ​​ஒருவர் நெறிமுறைகள் தொடர்பான கோட்பாடுகளில் ஒன்றை நம்பலாம். ஒன்று, தார்மீக மேம்பாட்டுக் கோட்பாட்டின் கட்டங்கள், இது லாரன்ஸ் கோல்பெர்க்கால் 1958 ஆம் ஆண்டு தொடங்கி அதன் பின்னர் பல ஆண்டுகளாக விரிவடைந்தது, தார்மீக சங்கடங்களை எதிர்கொள்ளும்போது மக்கள் தங்கள் செயல்களை எவ்வாறு நியாயப்படுத்த முனைகிறார்கள் என்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டது. அவரது அடிப்படை ஆய்வறிக்கை என்னவென்றால், மக்கள் தங்களது தார்மீக பகுத்தறிவில் ஆறு வளர்ச்சி நிலைகளை கடந்து செல்கிறார்கள், ஒவ்வொரு தொடர்ச்சியான கட்டமும் தார்மீக சங்கடங்களுக்கு பதிலளிக்க மிகவும் பயன்படுகிறது. எல்லா நிலைகளிலும், ஒரு வளர்ச்சிக் கட்டத்தின் முதன்மை அடிப்படை நீதி. ஒரு நபர் அவர்களின் பயிற்சி மற்றும் வாழ்க்கை அனுபவங்களின் அடிப்படையில் பல்வேறு நிலைகளில் முன்னேறுகிறார்.

கோல்பெர்க் தார்மீக வளர்ச்சியின் ஆறு நிலைகளை வகுத்தார், அவை ஒழுக்கத்தின் மூன்று நிலைகளாக தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த நிலைகள் வழக்கமான முன், வழக்கமான மற்றும் வழக்கமான பிந்தைய ஒழுக்கநெறிகள். தார்மீக நடத்தை அதிக பொறுப்புள்ள, சீரான மற்றும் உயர்ந்த தார்மீக வளர்ச்சியில் உள்ளவர்களுக்கு கணிக்கக்கூடியது என்று அவர் கூறினார். மேலும், ஒரு நபர் உயர்ந்த நிலையை அடைந்தவுடன், அந்த நபர் பின்வாங்குவது மிகவும் அரிதானது, ஏனென்றால் ஒவ்வொரு கட்டமும் அதன் முன்னோடிகளை விட விரிவான மற்றும் வேறுபட்ட கண்ணோட்டத்தை வழங்குகிறது.

வழக்கமான முன் நிலை

தார்மீக வளர்ச்சியின் வழக்கமான முன் நிலை பெரும்பாலும் குழந்தைகளில் காணப்படுகிறது. இங்கே, ஒரு தார்மீக நடவடிக்கையின் தீர்ப்பு முதன்மையாக தனிநபர் மீது பார்வையிடப்படும் நேரடி விளைவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது - வேறுவிதமாகக் கூறினால், முடிவுகள் மட்டுமே முடிவெடுக்கும் நபருக்கு ஏற்படும் தாக்கத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. தார்மீக வளர்ச்சியின் முதல் கட்டம் கீழ்ப்படிதல் மற்றும் தண்டனையால் இயக்கப்படுகிறது, ஏனெனில் எடுக்கப்பட வேண்டிய ஒரு செயலின் நேரடி விளைவுகளில் கவனம் செலுத்தப்படுகிறது. ஆகவே, ஒரு செயலைச் செய்ததற்காக அந்த நபர் தண்டிக்கப்படும்போது அது தார்மீக ரீதியாக தவறானது என்று கருதப்படுகிறது. உதாரணமாக, ஒரு குழந்தை மது அருந்தக்கூடாது என்று கற்றுக்கொள்கிறான், ஏனென்றால் அவ்வாறு செய்வதற்கு அவர் அடித்தளமாக இருக்கிறார். ஒரு செயலுடன் தொடர்புடைய தண்டனை வழக்கத்தை விட கடுமையானதாக இருக்கும்போது, ​​தண்டனையைத் தூண்டிய செயல் வழக்கத்திற்கு மாறாக மோசமானதாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த பகுத்தறிவு ஒரு குழந்தை கடந்த காலங்களில் அவருக்கு எதிர்மறையான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் எந்தவொரு செயலிலும் ஈடுபடுவதைத் தடுக்கும்.

தார்மீக வளர்ச்சியின் இரண்டாவது கட்டம் சுய நலன் சார்ந்ததாகும், அங்கு ஒருவரின் நற்பெயர் அல்லது மற்றவர்களுடனான உறவுகளில் ஏற்படும் பாதிப்பைக் கருத்தில் கொள்ளாமல், அந்த நபர் தனது சிறந்த நலனுக்காக நம்புகிறார். இந்த கட்டத்தில், ஒரு நபர் முடிவெடுப்பதில் ஏறக்குறைய சுயநலமாக இருக்கிறார், அங்கு மற்றவர்களுக்கு அக்கறை என்பது ஒரு கருத்தாக இருக்காது, அவ்வாறு செய்வது அந்த நபருக்கு உதவும் ஒரு செயலைத் தூண்டும். உதாரணமாக, ஒரு டீனேஜர் பள்ளியில் மற்றொரு மாணவரிடமிருந்து மதிய உணவு பணத்தை திருடுகிறான். அவ்வாறு செய்வது அவரது பண இருப்பு அதிகரிக்கிறது, ஆனால் இனி மதிய உணவை சாப்பிட முடியாத குழந்தையின் இழப்பில்.

ஒரு வயதுவந்தோர் தார்மீக வளர்ச்சியின் வழக்கமான நிலைக்கு அப்பால் கடந்து செல்லாதபோது, ​​அவர்களின் இணக்கத்தை உறுதிப்படுத்த பணியிட விதிகளை தெளிவாகக் கூற வேண்டும் மற்றும் கடுமையாக செயல்படுத்த வேண்டும். மேலும், இந்த கட்டத்தில் சுய-மையப்படுத்தலின் உயர் நிலை ஒரு நிர்வாக நிலைக்கு ஒரு வயது வந்தவரை மிகவும் பொருத்தமற்றதாக ஆக்குகிறது.

வழக்கமான நிலை

தார்மீக வளர்ச்சியின் வழக்கமான நிலை குழந்தைகள் மற்றும் பெரியவர்கள் இருவரையும் காணலாம். இங்கே, தார்மீக பகுத்தறிவு என்பது சமூகத்தின் கண்ணோட்டங்களுக்கு சரியானது அல்லது தவறானது என்பதற்கான நடவடிக்கைகளின் ஒப்பீட்டை உள்ளடக்கியது, அந்தக் கண்ணோட்டங்களைப் பின்பற்றுவதோ அல்லது பின்பற்றுவதோ எந்த விளைவுகளும் ஏற்படவில்லை என்றாலும் கூட. முக்கிய முடிவு இயக்கி மற்றவர்களை மகிழ்விக்கும் விருப்பம். தார்மீக வளர்ச்சியின் மூன்றாம் கட்டமானது ஒருவருக்கொருவர் உடன்பாடு மற்றும் இணக்கத்தன்மையால் இயக்கப்படுகிறது, அங்கு நபர் சமூகத் தரங்களுக்கு இணங்குவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த கட்டத்தில், தனிநபர் மற்றவர்களின் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ஏற்ப வாழ முயற்சிக்கிறார், ஏனென்றால் ஒரு நல்ல மனிதராக கருதப்படுவது அவருக்கு நன்மைகளை அளிக்கிறது என்பதை அவர் அறிந்திருக்கிறார். ஒரு தர்க்கரீதியான விளைவு என்னவென்றால், நபர் ஒரு செயலின் விளைவுகளை மற்றவர்களுடனான தனது உறவுகளில் ஏற்படுத்தும் தாக்கத்தின் அடிப்படையில் மதிப்பீடு செய்யத் தொடங்குகிறார். உதாரணமாக, ஒரு நபர் சட்டவிரோத செயலில் ஈடுபடுவதைத் தவிர்க்கலாம், ஏனென்றால் பிடிபட்டால் அவரது குடும்பத்தின் நற்பெயருக்கு சேதம் ஏற்படும்.

தார்மீக வளர்ச்சியின் நான்காவது கட்டம் சமூக ஒழுங்கை பராமரிப்பதன் மூலம் இயக்கப்படுகிறது; செயல்படும் சமுதாயத்தை ஆதரிப்பதில் அவற்றின் முக்கியத்துவம் காரணமாக, சட்டங்கள் மற்றும் சமூக மரபுகளுக்கு கீழ்ப்படிவதில் நபர் அதிக அக்கறை காட்டுகிறார் என்பதே இதன் பொருள். இந்த கட்டத்தில், நபரின் கவலைகள் அவரது உடனடி நண்பர்கள் மற்றும் குடும்ப வட்டத்திற்கு அப்பால் விரிவடைந்து, ஒரு பரந்த நபர்களை உள்ளடக்கியது. இந்த நிலை கூடுதல் கருத்தை உள்ளடக்கியது, அதாவது சட்டத்தை நிலைநிறுத்த வேண்டிய கடமை உள்ளது; எனவே சட்டத்தை மீறுவது தார்மீக ரீதியாக தவறானது. பெரும்பாலான பெரியவர்கள் இந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள்.

வழக்கமான பிந்தைய நிலை

தார்மீக வளர்ச்சியின் வழக்கமான பிந்தைய நிலை சமூகத்தின் கொள்கைகளிலிருந்து வேறுபடக்கூடிய தனிப்பட்ட கொள்கைகளின் வளர்ச்சியில் கவனம் செலுத்துகிறது. இந்த கண்ணோட்டம் ஒரு நபர் தனது சொந்த கொள்கைகளுக்கு இசைவான விதிகளை மீற அனுமதிக்கும். இந்த கட்டத்தில், ஒரு நபர் வழக்கமான ஒழுக்கத்தை சமூக ஒழுங்கை பராமரிக்க பயனுள்ளதாக கருதுகிறார், ஆனால் அவை மாற்றத்திற்கு உட்பட்டவை. தார்மீக வளர்ச்சியின் ஐந்தாவது கட்டம் சமூக ஒப்பந்தத்தை நோக்கிய ஒரு நோக்குநிலையால் இயக்கப்படுகிறது, அங்கு சட்டங்கள் பெரும்பான்மையினரின் ஒருமித்த கருத்தை பிரதிபலிக்கின்றன என்பதை நபர் புரிந்துகொள்கிறார், ஆனால் மிகப் பெரியதை அடைய ஜனநாயக செயல்முறைகள் மூலம் ஒரு சட்டம் மாற்றப்பட வேண்டுமா என்பது குறித்த கருத்துக்களை ஒருவர் உருவாக்க முடியும். அதிக எண்ணிக்கையிலான மக்களுக்கு நல்லது.

தார்மீக வளர்ச்சியின் ஆறாவது கட்டம் உலகளாவிய நெறிமுறைக் கொள்கைகளில் கவனம் செலுத்துகிறது. இந்த கட்டத்தில், நபர் தனது சொந்த தார்மீக பகுத்தறிவை நம்பியுள்ளார், இது உலகளாவிய நெறிமுறைக் கொள்கைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது, அவை மற்றவர்களின் பார்வையில் இருந்து ஆராயப்படுகின்றன. தனிநபர் சட்டங்களை அவை நீதியின் அடிப்படையில் மட்டுமே செல்லுபடியாகும் என்று கருதுகிறார்; எனவே, அநியாய சட்டங்களுக்கு கீழ்ப்படியக்கூடாது. இந்த மட்டத்தில் நியாயப்படுத்துவது சட்டத்தை மீறுவதற்கு வழிவகுக்கும், மேலும் அந்த நபரை சிறைத்தண்டனை உள்ளிட்ட சட்ட அபராதங்களுக்கு உட்படுத்தலாம். இந்த இறுதி கட்டத்துடன் தொடர்புடைய தனிப்பட்ட அபாயங்களைக் கருத்தில் கொண்டு, சிலர் அதை உள்ளடக்கிய தார்மீக பகுத்தறிவை முன்வைக்கின்றனர். இந்த பகுதியில் வழக்கமாக செயல்படும் நபர்களின் இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் மகாத்மா காந்தி மற்றும் நெல்சன் மண்டேலா.