கிரெடிட் கார்டு கட்டணத்தை எவ்வாறு பதிவு செய்வது

கிரெடிட் கார்டு கட்டணத்தை பதிவு செய்வது என்பது ஒரு கிரெடிட் கார்டு அறிக்கையிலிருந்து ஒரு நிறுவனத்தின் கணக்கு முறைக்கு விரிவான தகவல்களை உள்ளிடுவதை உள்ளடக்குகிறது. கிரெடிட் கார்டு செயலி ஒரு நிறுவனத்திற்கு கிரெடிட் கார்டு அறிக்கையை சமர்ப்பிக்கும் போது, ​​நிறுவனம் அடிப்படையில் ஒரு பெரிய விலைப்பட்டியலுடன் வழங்கப்படுகிறது, அதில் பல வரிசை உருப்படிகளை உள்ளடக்கியது. அறிக்கையின் உள்ளடக்கங்கள் மிகவும் மாறுபட்டதாக இருப்பதால், கணக்கில் ஒரு இயல்புநிலை கட்டணக் குறியீட்டை ஒதுக்குவது கடினம் (பிற சப்ளையர்களுடன் செய்யப்படுவது போல, அவர்கள் சிறிய அளவிலான வாங்குதல்களுடன் தொடர்புடையவர்கள்). அதற்கு பதிலாக, செலுத்த வேண்டிய கணக்குகள் தரவு நுழைவு ஊழியர்கள் இந்த ஒவ்வொரு அறிக்கையிலும் செயல்பட வேண்டும் மற்றும் செலவின வகைகளின் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு வரி உருப்படிக்கும் கைமுறையாக கட்டணக் குறியீடுகளை ஒதுக்க வேண்டும். ஒரு மாற்று இந்த அறிக்கைகளை அட்டை பயனர்களுக்கு அனுப்புவதும் தேவையான தகவல்களை நிரப்புவதும் ஆகும், இருப்பினும் இந்த அணுகுமுறை கொடுப்பனவுகளை செயலாக்குவதை தாமதப்படுத்துகிறது.

கிரெடிட் கார்டுடன் வாங்கப்பட்ட பொருட்களின் வகைகளில் நியாயமான அளவு வழக்கமானதாக இருப்பதால், கட்டணம் செலுத்த வேண்டிய பணியாளர்கள் கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்ட பொருட்களின் நிலையான பட்டியலுடன் வழங்கப்படலாம். பொதுவாக வாங்கிய பொருட்களின் எடுத்துக்காட்டுகள்:

  • பயணம் மற்றும் பொழுதுபோக்கு

  • அலுவலக பொருட்கள்

  • விற்ற பொருட்களின் கொள்முதல் விலை

  • சந்தாக்கள்

முந்தைய எந்தவொரு பொருட்களுக்கும் செலவு நுழைவுக்கான ஈடுசெய்தல் செலுத்த வேண்டிய கணக்குகள்.

செலுத்த வேண்டிய கணக்குகளில் பதிவுசெய்யப்பட்டதும், கிரெடிட் கார்டு அறிக்கையில் (பிளஸ் அல்லது கழித்தல் ஏதேனும் மாற்றங்கள்) சுட்டிக்காட்டப்பட்ட தொகையில் ஒரு காசோலை செலுத்துதல் செய்யப்படுகிறது, அங்கு செலுத்த வேண்டிய கணக்குகளுக்கு பற்று மற்றும் பணக் கணக்கில் கடன் உள்ளது. பணம் அனுப்புதல் ஆலோசனை அறிக்கையிலிருந்து அகற்றப்பட்டு, காசோலையுடன் இணைக்கப்பட்டு, கிரெடிட் கார்டு செயலிக்கு அனுப்பப்படும். செலுத்த வேண்டிய கணக்குகள் பின்னர் அட்டை அறிக்கையின் மீதமுள்ள பகுதிக்கு ஒரு காசோலை நகலை இணைத்து, அதை மாதத்திற்குள் தாக்கல் செய்கின்றன.

இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கிரெடிட் கார்டு கணக்கியல் செயல்முறை ஒவ்வொரு மாதத்திலும் சரியாக செய்யப்பட வேண்டும். இல்லையெனில், ஒரு ஒற்றை அட்டை அறிக்கையில் கூட இவ்வளவு பெரிய செலவைக் கொண்டிருக்கலாம், இது தவறான செயலாக்கம் ஒரு நிறுவனத்தின் நிதி முடிவுகளை குறிப்பிடத்தக்க அளவில் பாதிக்கும்.