நிதி நிலை அறிக்கை

நிதி நிலை அறிக்கை இருப்புநிலைக்கு மற்றொரு சொல். அறிக்கை தேதி வரை ஒரு நிறுவனத்தின் சொத்துக்கள், பொறுப்புகள் மற்றும் பங்குகளை அறிக்கை பட்டியலிடுகிறது. கடனை ஈக்விட்டியுடன் ஒப்பிடுவது அல்லது தற்போதைய சொத்துக்களை தற்போதைய கடன்களுடன் ஒப்பிடுவது போன்ற பல நிதி பகுப்பாய்வுகளுக்கு நிதி நிலை அறிக்கையின் தகவல்கள் பயன்படுத்தப்படலாம். இது நிதிநிலை அறிக்கைகளில் ஒன்றாகும், எனவே இது பொதுவாக வருமான அறிக்கை மற்றும் பணப்புழக்கங்களின் அறிக்கையுடன் வழங்கப்படுகிறது.

நிதி நிலை அறிக்கையின் வடிவம் அடிப்படை கணக்கியல் சமன்பாட்டைப் பின்பற்றுகிறது, இது பின்வருமாறு கூறுகிறது:

சொத்துக்கள் = பொறுப்புகள் + பங்கு

இதன் பொருள் அனைத்து சொத்து வரி உருப்படிகளும் முதலில் வழங்கப்படுகின்றன, மொத்தம் கடன்கள் மற்றும் பங்குகளுக்கான மொத்தத்துடன் பொருந்துகிறது, அவை அடுத்ததாக வழங்கப்படுகின்றன. அறிக்கையில் பொதுவான வரி உருப்படிகள் பின்வருமாறு:

சொத்துக்கள்

 • பணம்

 • பெறத்தக்க கணக்குகள்

 • சரக்கு

 • நிலையான சொத்துக்கள்

 • பிற சொத்துக்கள்

பொறுப்புகள்

 • செலுத்த வேண்டிய கணக்குகள்

 • திரட்டப்பட்ட செலவுகள்

 • விற்பனை வரி பொறுப்பு

 • செலுத்த வேண்டிய வருமான வரி

 • கடன்

பங்கு

 • பொது பங்கு

 • கூடுதல் கட்டண மூலதனம்

 • தக்க வருவாய்

ஒரு வணிகமானது இரட்டை நுழைவு கணக்கியல் அமைப்பின் கீழ் இயங்கும்போது நிதி நிலை அறிக்கை பொதுவாக வழங்கப்படுகிறது, ஏனெனில் இந்த அணுகுமுறை சொத்து, பொறுப்பு மற்றும் பங்கு கணக்குகளுக்கான புதுப்பிப்புகளை வழங்குகிறது. ஒரு நிறுவனம் அதற்கு பதிலாக ஒற்றை நுழைவு கணக்கியல் முறையைப் பயன்படுத்தினால், அறிக்கையை உருவாக்க எளிதான வழி இல்லை, இது வழக்கமாக கைமுறையாக தொகுக்கப்படுகிறது. கூடுதலாக, பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கணக்கியல் கொள்கைகள் அல்லது சர்வதேச நிதி அறிக்கை தரநிலைகள் போன்ற கணக்கியல் கட்டமைப்பால் கட்டளையிடப்பட்ட அடிப்படைக் கணக்கியல் கொள்கைகளைப் பயன்படுத்தி அறிக்கை தயாரிக்கப்படும் போது இது மிகவும் அர்த்தமுள்ள தகவல்களை வழங்குகிறது.