முழுமையாக மதிப்பிழந்த சொத்துக்கான கணக்கியல்

ஒரு முழு தேய்மான சொத்துக்கான கணக்கியல் அதன் செலவு மற்றும் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் தொடர்ந்து தேய்மானம் ஆகியவற்றைப் புகாரளிப்பதாகும். சொத்துக்கு கூடுதல் தேய்மானம் தேவையில்லை. சொத்து விற்கப்படுவதோ அல்லது ஸ்கிராப் செய்வதோ போன்ற சொத்து மாற்றப்படும் வரை மேலும் கணக்கு தேவையில்லை. ஒரு நிலையான சொத்து அதன் அசல் பதிவுசெய்யப்பட்ட செலவு, எந்தவொரு காப்பு மதிப்பும் குறைவாக இருக்கும்போது, ​​அதன் மொத்த திரட்டப்பட்ட தேய்மானத்துடன் பொருந்தும்போது முழுமையாக மதிப்பிடப்படுகிறது. அசல் பதிவுசெய்யப்பட்ட செலவுக்கு எதிராக ஒரு குறைபாடு கட்டணம் பதிவுசெய்யப்பட்டால், ஒரு நிலையான சொத்தை முழுமையாக மதிப்பிழக்கச் செய்யலாம், மேலும் சொத்தின் காப்பு மதிப்பை விட அதிகமாக இருக்காது. இதனால், முழு தேய்மானம் காலப்போக்கில் ஏற்படலாம், அல்லது ஒரே நேரத்தில் ஒரு குறைபாடு கட்டணம் மூலம்.

ஒரு நிலையான சொத்து முழுமையாக தேய்மானம் அடைந்தவுடன், சொத்துக்கு எதிராக கூடுதல் தேய்மானம் எதுவும் பதிவு செய்யப்படாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்வது முக்கிய அம்சமாகும். தேய்மானம் கைமுறையாக அல்லது மின்னணு விரிதாளுடன் கணக்கிடப்படும்போது கூடுதல் தேய்மானக் கட்டணங்கள் ஏற்படலாம். வணிக ரீதியான நிலையான சொத்து தரவுத்தளம் தானாகவே தேய்மானத்தை அணைக்கும், இது முறிவு தேதி சரியாக கணினியில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் வரை. இருப்பினும், அத்தகைய வணிக தரவுத்தளத்தில் ஒரு குறைபாடு கட்டணம் குறிப்பிடப்பட வேண்டும், இல்லையெனில் மீதமுள்ள புத்தக மதிப்பு குறைக்கப்பட்டாலும் அல்லது அகற்றப்பட்டாலும் கூட, அசல் தேய்மான விகிதத்தில் கணினி தொடர்ந்து தேய்மானத்தை பதிவு செய்யும்.

ஒரு சொத்துக்கான தேய்மானம் முடிந்தபின் எந்தவொரு தேய்மான செலவினமும் இல்லாதிருப்பது வருமான அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்ட தேய்மான செலவினத்தின் அளவைக் குறைக்கும், இதனால் பணமதிப்பிழப்பு குறைப்பு அளவின் மூலம் பணமல்லாத இலாபங்கள் அதிகரிக்கும்.

முழுமையாக மதிப்பிழந்த சொத்தின் அறிக்கை இருப்புநிலைக் குறிப்பில் இரண்டு இடங்களில் இருக்கும்:

  • செலவு. சொத்தின் முழு கையகப்படுத்தல் செலவு நிலையான சொத்து வரி உருப்படியில், இருப்புநிலைக் கணக்கின் சொத்துப் பிரிவில் பட்டியலிடப்படும்.

  • தேய்மானம். திரட்டப்பட்ட தேய்மானத்தின் முழு அளவு நிலையான சொத்து வரி உருப்படிக்கு சற்று கீழே அமைந்துள்ள திரட்டப்பட்ட தேய்மானம் கான்ட்ரா சொத்து வரி உருப்படியில் பட்டியலிடப்படும்.

இரண்டு காரணங்களுக்காக, அடிப்படை சொத்து இன்னும் பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் வரை, ஒரு நிலையான சொத்து செலவு மற்றும் கணக்கியல் பதிவுகளிலிருந்து தொடர்புடைய திரட்டப்பட்ட தேய்மானத்தை நீக்குவது தவறான கணக்கியல் சிகிச்சையாக இருக்கும்:

  • அளவீடுகள். ஒரு சொத்துக்கு இவ்வளவு பெரிய அளவில் திரட்டப்பட்ட தேய்மானம் இருப்பதைக் கூற வேண்டும், இதனால் நிதிநிலை அறிக்கைகளை பகுப்பாய்வு செய்யும் ஒருவர் நிறுவனம் அதன் நிலையான சொத்துக்களை நீண்ட காலத்திற்கு தக்க வைத்துக் கொள்ள முனைகிறது என்பதைக் கண்டறிய முடியும்; இது நல்ல பராமரிப்பு அல்லது மாற்று சொத்துக்களுக்கு பணத்தை செலவழிக்க வேண்டிய அவசியம் போன்ற பல சிக்கல்களின் குறிகாட்டியாக இருக்கலாம்.

  • சொத்து பதிவு. ஒரு சொத்து வளாகத்திலும் பயன்பாட்டிலும் இருந்தால், அது பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். அதன் நீக்கம் நிலையான சொத்து பதிவேட்டில் இருந்து சொத்தை அகற்றும், இதனால் யாராவது ஒரு நிலையான சொத்து தணிக்கை நடத்தி சொத்தை அவதானிக்கலாம், ஆனால் அதை நிறுவனத்தின் பதிவுகளில் காண முடியாது.

ஒரு நிலையான சொத்து இறுதியில் அகற்றப்படும்போது, ​​தேய்மானம் செய்யப்பட்ட தேய்மானக் கணக்கை தேய்மானம் செய்த முழுத் தொகையை பற்று வைப்பதன் மூலமும், நிலையான சொத்து கணக்கை அதன் முழு பதிவு செய்யப்பட்ட செலவிற்கும் வரவு வைப்பதன் மூலமும், மீதமுள்ள வேறுபாட்டைப் பதிவுசெய்ய ஆதாயம் அல்லது இழப்பு கணக்கைப் பயன்படுத்துவதன் மூலமும் நிகழ்வு பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்.