நேர டிக்கெட்

நேர டிக்கெட் என்பது ஒரு பணியாளர் பணிபுரிந்த நேரங்களை பதிவு செய்ய பயன்படுத்தும் ஆவணம். ஒரு நேர டிக்கெட்டின் நோக்கம் அடுத்த ஊதியத்தில் ஒரு ஊழியருக்கு வழங்கப்படும் மணிநேரங்களைக் குவிப்பதாகும். ஊதிய காலம் முடிந்ததும், ஊழியர்கள் தங்கள் நேர டிக்கெட்டுகளை ஒரு மேற்பார்வையாளரால் மதிப்பாய்வு செய்து ஒப்புதல் அளித்துள்ளனர், அதன் பிறகு அவர்கள் சம்பளப்பட்டியல் ஊழியர்களால் பணிபுரியும் நேரங்களைத் தொகுக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறார்கள், இது மொத்த ஊதியத்தைக் கணக்கிடுவதற்கான அடிப்படையாகும்.

நேர டிக்கெட்டுக்கான பொதுவான வடிவம், அது ஒரு நீளமான கனமான காகித வடிவத்தில் அச்சிடப்பட வேண்டும், பின்னர் ஒரு பணியாளர் கடிகாரம் அல்லது கடிகாரம் வெளியேறும்போது நேரக் கடிகாரத்தில் செருகப்படும். நேரக் கடிகாரம் டிக்கெட்டில் தற்போதைய தேதி மற்றும் நேரத்தை முத்திரையிடுகிறது.

ஒரு ஊதியம் முடிந்ததும், பொருந்தக்கூடிய ஊதிய விதிமுறைகளைப் பொறுத்து, தொடர்புடைய நேர டிக்கெட்டுகள் பல ஆண்டுகளாக காப்பகப்படுத்தப்படுகின்றன. சட்டப்பூர்வ தக்கவைப்பு காலம் முடிந்ததும், நேர டிக்கெட்டுகள் அழிவுக்கு அங்கீகாரம் அளிக்கப்பட்டு காப்பகங்களிலிருந்து அகற்றப்படும்.

நேர டிக்கெட்டுகளில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க சிக்கல் என்னவென்றால், சக ஊழியர்கள் நண்பர் குத்துவதில் ஈடுபடலாம், இது ஒரு ஊழியர் மற்ற ஊழியர்களை உள்ளேயும் வெளியேயும் கடிகாரம் செய்யும் போது நிகழ்கிறது, அவர்கள் உண்மையில் வளாகத்தில் இல்லை என்றாலும். பயோமெட்ரிக் மின்னணு கடிகாரங்களுக்கு மாறுவதன் மூலம் இந்த சிக்கலை நீக்க முடியும்.

ஸ்மார்ட் போன்கள், கணினி பணிநிலையங்கள் மற்றும் பணியாளர் ஸ்வைப் கார்டுகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் மின்னணு கடிகாரங்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து பணிபுரியும் மணிநேரங்களை அனுமதிக்க பல நிறுவனங்கள் மின்னணு நேரக்கட்டுப்பாட்டு முறைகளுக்கு மாறியுள்ளதால், நேர டிக்கெட்டுகள் இப்போது குறைவாகவே காணப்படுகின்றன.

ஒத்த விதிமுறைகள்

ஒரு நேர டிக்கெட் a என்றும் அழைக்கப்படுகிறதுநேர அட்டை.