முன்னோக்கி பி / இ மற்றும் பின்தங்கிய பி / இ இடையே உள்ள வேறுபாடு

முன்னோக்கி பி / இ மற்றும் பி / இ பின்னால் செல்வதற்கான முக்கிய வேறுபாடு என்னவென்றால், முன்னோக்கி அளவீட்டு அடுத்த திட்டமிடப்பட்ட 12 மாத வருவாயை அடிப்படையாகக் கொண்டது, அதே நேரத்தில் பின்தங்கிய எண்ணிக்கை உண்மையான வருவாயின் கடைசி 12 மாதங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது. திட்டமிடப்பட்ட பி / இ இல் ஏறும் அல்லது குறைந்து வரும் போக்கு இருக்கிறதா என்பதைப் பார்க்க இரண்டு நடவடிக்கைகளையும் ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பது பயனுள்ளது.

பெரும்பாலான மக்கள் பார்க்கும் எண்ணிக்கை பின்தங்கிய விலை வருவாய் விகிதமாகும், ஏனெனில் இது பொதுவாக கடந்த 12 மாத அறிக்கையிடப்பட்ட வருவாயின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது, அல்லது குறைந்தபட்சம் ஆண்டு முடிவில் அறிவிக்கப்பட்ட வருவாய். முன்னோக்கி விலை வருவாய் விகிதம் பரவலாக விநியோகிக்கப்படவில்லை, ஏனெனில் இது ஒரு நிறுவனத்தின் வழிகாட்டுதலின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது, இது எதிர்கால வருவாய்களுக்கான மதிப்பீடுகளை நிர்வாகம் திருத்தும்போது மாறக்கூடும். மேலும், நிர்வாக குழு அதன் வருவாய் கணிப்புகளில் அதிக நம்பிக்கையுடன் இருந்தால், சில ஆய்வாளர்கள் இதன் விளைவாக வரும் முன்னோக்கி விலை வருவாய் விகிதத்தை கணக்கிட கவலைப்படுவார்கள், அது தவறானது என்று கருதி. மேலும், சில நிறுவனங்கள் அதிகப்படியான பழமைவாத வழிகாட்டுதல்களை வழங்க விரும்புகின்றன, இதனால் அவர்கள் தங்கள் சொந்த வருவாய் மதிப்பீடுகளை மிக எளிதாக வெல்ல முடியும்.

முன்னோக்கி விலை வருவாய் விகிதத்திற்கான வேறுபட்ட தகவல் ஆதாரம் ஒரு நிறுவனத்தை வழக்கமாகப் பின்பற்றும் அந்த ஆய்வாளர்களின் ஒருமித்த வருவாய் கருத்து. அவர்களின் ஒருங்கிணைந்த தீர்ப்பு எதிர்கால வருவாயைப் பற்றிய மிகவும் யதார்த்தமான மதிப்பீட்டை ஏற்படுத்தக்கூடும், இது அதிகப்படியான பழமைவாத அல்லது நம்பிக்கையான நிர்வாகக் குழு வழங்கிய வழிகாட்டுதலைக் காட்டிலும் கணிசமாக சிறந்தது.

சாத்தியமான கையகப்படுத்துபவருடன் கையாளும் போது முன்னோக்கி மற்றும் பின்னால் இருக்கும் பி / இ கருத்து முக்கியமானது. வருவாய் அதிகரிக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு இருந்தால், வாங்குபவரின் உரிமையாளர்கள் முன்னோக்கி முடிவுகளின் அடிப்படையில் ஒரு விலையைக் கோருவார்கள். அப்படியானால், சாத்தியமான கையகப்படுத்துபவருக்கு கோரப்பட்ட விலையைச் செலுத்துவதற்கும், முன்னறிவிக்கப்பட்ட வருவாய் அடையப்படுகிறதா என்று காத்திருப்பதற்கும் அல்லது முன்னறிவிக்கப்பட்ட முடிவுகள் எட்டப்பட்டால் உரிமையாளர்களுக்கு அதிக கட்டணம் செலுத்தும் ஒரு வருவாய் ஏற்பாட்டை அனுமதிப்பதற்கும் தேர்வு உள்ளது.