கடன் மேலாளர் வேலை விளக்கம்

நிலை விளக்கம்: கடன் மேலாளர்

இதற்கான அறிக்கைகள்: பொருளாளர் அல்லது தலைமை நிதி அதிகாரி

அடிப்படை செயல்பாடு: கடன் விற்பனையின் கலவையை மேம்படுத்துவதற்கான குறிக்கோளுடன், கடன் கொள்கையின் நிலையான பயன்பாடு, இருக்கும் வாடிக்கையாளர்களின் அவ்வப்போது கடன் மதிப்புரைகள் மற்றும் சாத்தியமான வாடிக்கையாளர்களின் கடன் தகுதியை மதிப்பீடு செய்தல் உள்ளிட்ட முழு கடன் வழங்கும் செயல்முறைக்கு கடன் மேலாளர் நிலை பொறுப்பு. மோசமான கடன் இழப்புகள்.

முதன்மை பொறுப்புக்கள்:

மேலாண்மை

 1. அனைத்து இலக்குகளையும் குறிக்கோள்களையும் பூர்த்தி செய்ய போதுமான ஒரு துறை நிறுவன கட்டமைப்பை பராமரிக்கவும்
 2. கடன் மற்றும் வசூல் ஊழியர்களை சரியாக ஊக்குவிக்கவும்
 3. பொருத்தமான அளவீடுகளுடன் துறை செயல்திறனை அளவிடவும்
 4. கடன் ஊழியர்களின் தொடர்ச்சியான பயிற்சிக்கு வழங்கவும்
 5. சேகரிப்பு நிறுவனங்களுடன் உறவுகளை நிர்வகிக்கவும்
 6. கடன் அறிக்கை நிறுவனங்களுடன் உறவுகளை நிர்வகிக்கவும்
 7. கடன் காப்பீட்டு வழங்குநர்களுடன் உறவுகளை நிர்வகிக்கவும்
 8. விற்பனைத் துறையுடன் உறவுகளை நிர்வகிக்கவும்

கடன் செயல்பாடுகள்

 1. கார்ப்பரேட் கடன் கொள்கையை பராமரிக்கவும்
 2. கடன் கொள்கையில் மாற்றங்களை மூத்த நிர்வாகத்திற்கு பரிந்துரைக்கவும்
 3. கடன் மதிப்பெண் மாதிரியை உருவாக்கவும்
 4. வாடிக்கையாளர் கடன் கோப்புகளை நிர்வகிக்கவும்
 5. கடன் வழங்கல் மற்றும் புதுப்பித்தல் செயல்முறையை கண்காணிக்கவும்
 6. ஊழியர்களின் கடன் பரிந்துரைகளை ஏற்கவும் அல்லது நிராகரிக்கவும்
 7. மிகப்பெரிய வாடிக்கையாளர் கடன் பயன்பாடுகளை தனிப்பட்ட முறையில் விசாரிக்கவும்
 8. உறவுகளை நிறுவ மிகப்பெரிய வாடிக்கையாளர்களை தனிப்பட்ட முறையில் பார்வையிடவும்
 9. அவ்வப்போது கடன் மதிப்புரைகளை கண்காணிக்கவும்
 10. வாடிக்கையாளர்களால் எடுக்கப்படும் விலக்குகளைக் கண்காணிக்கவும்
 11. தாமதக் கட்டணங்களின் பயன்பாட்டை நிர்வகிக்கவும்
 12. கார்ப்பரேட் நிதி திட்டத்தை நிர்வகிக்கவும்

விரும்பிய தகுதிகள்: 5+ ஆண்டுகள் கடன் அனுபவம். வணிகத்தில் இளங்கலை பட்டம் மற்றும் கடன் மதிப்பெண் முறைகளில் அனுபவம் விரும்பப்படுகிறது. கடன் தொடர்பான சட்டங்களைப் பற்றி முழுமையான அறிவைப் பெற்றிருங்கள். வாடிக்கையாளர் தளங்களுக்கு அவ்வப்போது பயணிக்க தயாராக இருங்கள். வாடிக்கையாளர் பேச்சுவார்த்தைகளில் கணிசமான அனுபவம் பெற்றிருங்கள்.

வேலைக்கான நிபந்தனைகள்: வேகமான அலுவலக சூழலில் வேலை செய்கிறது. பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்துவதற்கு குறுகிய அறிவிப்பில் வாடிக்கையாளர் இருப்பிடங்களுக்கு பயணிக்க எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவ்வப்போது கூடுதல் நேரம் தேவைப்படலாம்.

மேற்பார்வை: கடன் ஆய்வாளர் ஊழியர்கள்