பங்குதாரர்களின் பங்குகளை எவ்வாறு கணக்கிடுவது

கோட்பாட்டளவில் அதன் உரிமையாளர்களுக்கு சொந்தமான ஒரு வணிகத்தில் மீதமுள்ள நிதிகளின் பங்குதான் பங்குதாரர்களின் பங்கு. பங்குதாரர்களின் ஈக்விட்டியின் அளவை பின்வரும் வழிகளில் உட்பட பல வழிகளில் கணக்கிடலாம்:

  • ஒரு நிறுவனத்தின் இருப்புநிலைக் குறிப்பின் கீழ் பாதியில் பங்குதாரர்களின் பங்குத் தொகையைத் தேடுவது எளிமையான அணுகுமுறை; இந்த ஆவணம் ஏற்கனவே தேவையான தகவல்களைத் திரட்டுகிறது.

  • இருப்புநிலை கிடைக்கவில்லை என்றால், அனைத்து சொத்துகளின் மொத்தத் தொகையைச் சுருக்கமாகக் கூறி, அனைத்து கடன்களின் மொத்தத் தொகையைக் கழிக்கவும். இந்த எளிய சூத்திரத்தின் நிகர முடிவு பங்குதாரர்களின் பங்கு.

  • முந்தைய விருப்பங்கள் கிடைக்கவில்லை என்றால், ஒரு நிறுவனத்தின் பொது லெட்ஜரில் உள்ள தனிப்பட்ட கணக்குகளிலிருந்து தொகையை தொகுக்க வேண்டியது அவசியம். அப்படியானால், பங்குதாரர்களின் பங்கு சூத்திரம்:

+ பொதுவான பங்கு

+ விருப்பமான பங்கு

+ கூடுதல் பணம் செலுத்தும் மூலதனம்

+/- தக்க வருவாய்

- கருவூல பங்கு

= பங்குதாரர்களின் பங்கு

ஒரு லாப நோக்கற்ற நிறுவனத்திற்கு அத்தகைய சூத்திரம் எதுவும் இல்லை, ஏனெனில் அதற்கு பங்குதாரர்கள் இல்லை. அதற்கு பதிலாக, ஒரு இலாப நோக்கற்றவரின் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் சமமான வகைப்பாடு "நிகர சொத்துக்கள்" என்று அழைக்கப்படுகிறது.

பங்குதாரர்களின் ஈக்விட்டியின் அளவு உண்மையில் ஒரு தத்துவார்த்த கருத்தாகும், ஏனெனில் இது ஒரு வணிகத்தை கலைத்துவிட்டால் பங்குதாரர்களுக்கு விநியோகிக்கப்படும் நிதியின் அளவை துல்லியமாக பிரதிபலிக்காது. பின்வரும் மதிப்பீட்டு சிக்கல்களையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்:

  • அருவருப்பானவை. ஒரு நிறுவனத்தின் நிதிநிலை அறிக்கைகளில் அங்கீகரிக்கப்படாத பிராண்டுகள் போன்ற பல மதிப்புமிக்க அருவமான சொத்துக்கள் இருக்கலாம்.

  • சந்தை மதிப்பு. நிலையான சொத்துக்கள் போன்ற சந்தை மதிப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்களை பிரதிபலிக்கும் வகையில் சில சொத்துக்களின் பதிவு செய்யப்பட்ட அளவு சரிசெய்யப்படவில்லை.

  • எதிர்கால நிகழ்வுகள். ஒரு வணிகத்தின் விற்பனை விலை எதிர்கால நிகழ்வுகள், தொழில்துறை செயல்பாட்டின் சரிவு அல்லது தலைகீழ் போன்ற வாங்குபவர் மற்றும் விற்பனையாளரின் எதிர்பார்ப்புகளை உள்ளடக்கும். இந்த மாற்றங்கள் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் தோன்றாது.

சுருக்கமாக, பங்குதாரர்களின் ஈக்விட்டியைக் கணக்கிட பல வழிகள் உள்ளன (இவை அனைத்தும் ஒரே முடிவைக் கொடுக்கும்), ஆனால் இதன் விளைவாக பங்குதாரருக்கு குறிப்பிட்ட மதிப்பு இருக்காது.