குறிப்பிடப்பட்ட மூலதனம்

குறிப்பிடப்பட்ட மூலதனம் என்பது நிலுவையில் உள்ள அனைத்து பங்குகளின் மொத்த மதிப்பு ஆகும். ஒரு நிறுவனம் குறிப்பிட்ட மூலதனத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்; அதை பங்குதாரர்களுக்கு ஈவுத்தொகையாக விநியோகிக்க முடியாது. இந்த தேவையை குறைப்பதற்காக நிறுவனங்கள் பொதுவாக தங்கள் பங்குகளுக்கு .0 0.01 கூறப்பட்ட மதிப்பை ஏற்றுக்கொள்கின்றன. பல மாநிலங்கள் தங்கள் பங்குகளில் எந்தவொரு குறிப்பிட்ட மதிப்பையும் கொண்டிருக்க நிறுவனங்களை அனுமதிக்கின்றன.

ஒத்த விதிமுறைகள்

குறிப்பிடப்பட்ட மூலதனம் சம மதிப்பு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found