சம்பள வரையறைக்கு மேல்

ஓவர் அக்ரூயல் என்பது ஒரு திரட்டல் பத்திரிகை நுழைவுக்கான மதிப்பீடு மிக அதிகமாக இருக்கும் சூழ்நிலை. இந்த மதிப்பீடு வருவாய் அல்லது செலவின் திரட்டலுக்கு பொருந்தும். ஆகையால், அதிக வருவாய் ஈட்டுவது பத்திரிகை நுழைவு பதிவுசெய்யப்பட்ட காலகட்டத்தில் அதிகப்படியான அதிக லாபத்தை விளைவிக்கும், அதே நேரத்தில் ஒரு செலவினத்தை அதிகமாக திரட்டினால் பத்திரிகை நுழைவு பதிவு செய்யப்படும் காலகட்டத்தில் குறைந்த லாபம் கிடைக்கும்.

ஒரு திரட்டல் வழக்கமாக தலைகீழ் உள்ளீடாக அமைக்கப்படுகிறது, இதன் பொருள் அசல் உள்ளீட்டின் சரியான எதிர்நிலை அடுத்த கணக்கியல் காலத்தின் தொடக்கத்தில் கணக்கியல் அமைப்பில் பதிவு செய்யப்படுகிறது. ஒரு காலகட்டத்தில் ஓவர் அக்ரூயல் பதிவு செய்யப்படும்போது, ​​தலைகீழ் விளைவை ஏற்படுத்தும் தலைகீழ் நுழைவு அடுத்த கணக்கியல் காலத்தில் பொருந்தும் என்பதாகும். இதனால்:

  • ஜனவரியில் 500 டாலர் வருவாய் அதிகமாக இருந்தால், பிப்ரவரியில் வருவாய் 500 டாலர்களால் மிகக் குறைவாக இருக்கும்.

  • ஜனவரியில் ஒரு செலவில் $ 1,000 க்கு மேல் சம்பாதித்தால், பிப்ரவரி மாதத்தில் செலவு 1,000 டாலர்களால் மிகக் குறைவாக இருக்கும்.

ஒரு நிறுவனத்தின் கணக்கியல் ஊழியர்களால் வருவாய் மற்றும் செலவினங்களின் அளவுகளை சரியாக மதிப்பிட முடியாது என்பதை இது குறிப்பதால், தணிக்கையாளரின் பார்வையில் ஒரு கூடுதல் சம்பளம் நல்லதல்ல.

பதிவு செய்யப்பட வேண்டிய தொகையை எளிதில் கணக்கிடும்போது மட்டுமே ஒரு ஊதிய நுழைவு செய்வதன் மூலம் ஓவர் அக்ரூயல்களின் இருப்பைத் தவிர்க்கலாம். தொகை ஏற்ற இறக்கத்திற்கு உட்பட்டால், மிகவும் பழமைவாத எண்ணிக்கை பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்.

ஓவர் அக்ரூயலின் எடுத்துக்காட்டு

ஏபிசி இன்டர்நேஷனலின் கணக்கியல் ஊழியர்கள் ஏப்ரல் மாதத்திற்கான அதன் தொலைபேசி மசோதாவின் அளவு, 500 5,500 ஆக இருக்கும் என்று மதிப்பிட்டுள்ளனர், இது கடந்த சில மாதங்களில் மாதத்திற்கு ஏறக்குறைய அந்த தொகையின் சமீபத்திய வரலாற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டது. கணக்கியல் ஊழியர்கள் அதற்கேற்ப பின்வரும் உள்ளீட்டை உருவாக்குகிறார்கள், இது தானாகவே தலைகீழான நுழைவாக அமைகிறது: