அதிகரிக்கும் பகுப்பாய்வு

அதிகரிக்கும் பகுப்பாய்வு அவற்றுக்கு இடையேயான செலவு வேறுபாடுகளின் அடிப்படையில் மாற்றுத் தேர்வுகளை ஆராய்வதை உள்ளடக்குகிறது. இந்த பகுப்பாய்வு ஒரு மாற்றீட்டை மற்றொன்றுக்கு மேல் தேர்ந்தெடுத்தால் மாறும் செலவுகளுடன் மட்டுமே அக்கறை கொண்டுள்ளது. எந்த மாற்றீட்டைத் தேர்ந்தெடுத்தாலும் மாறாத எந்தவொரு செலவும் எந்த மாற்றீட்டைத் தொடர வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்கும் நோக்கத்திற்காக புறக்கணிக்கப்படும். எடுத்துக்காட்டாக, ஏற்கனவே ஏற்பட்ட செலவுகள் (மூழ்கிய செலவுகள் என அழைக்கப்படுகின்றன) புறக்கணிக்கப்படுகின்றன. மேலும், இரண்டு மாற்று வழிகளுக்கும் ஏதேனும் ஒரு வகை செலவு ஏற்பட்டால், அதுவும் புறக்கணிக்கப்படலாம்.

பின்வரும் வகை பகுப்பாய்வுகளுக்கு அதிகரிக்கும் செலவு அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகிறது:

  • வீட்டிலேயே உற்பத்தியைத் தக்க வைத்துக் கொள்ளலாமா அல்லது அவுட்சோர்ஸ் செய்யலாமா.

  • பணியாளர்களை வீட்டிலேயே பராமரிப்பதா அல்லது அவர்களின் சேவைகளை அவுட்சோர்ஸ் செய்வதா.

  • ஒரு வாடிக்கையாளரிடமிருந்து ஒரு முறை ஆர்டரை ஏற்கலாமா (பொதுவாக குறைந்த விலைக்கு).

  • ஏற்கனவே உள்ள சொத்தை மீண்டும் உருவாக்க வேண்டுமா அல்லது அதை புதியதாக மாற்றலாமா.

  • ஒரு பொருளை அதன் தற்போதைய நிலையில் விற்கலாமா அல்லது அதை செயலாக்கிக் கொண்டு பின்னர் விற்கலாமா.

  • பல முன்மொழியப்பட்ட மூலதன திட்டங்களிடையே வரையறுக்கப்பட்ட நிதியை ஒதுக்கீடு செய்வதற்கான தேர்வுகள் போன்ற பல சாத்தியமான பயன்பாடுகளில் பற்றாக்குறை வளங்களை எவ்வாறு ஒதுக்குவது.

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு நிறுவனம் ஒரு வாடிக்கையாளரிடமிருந்து ஒரு பச்சை விட்ஜெட்டின் 1,000 யூனிட்டுகளுக்கு தலா 00 12.00 க்கு ஒரு ஆர்டரைப் பெறுகிறது. நிறுவனத்தின் கட்டுப்பாட்டாளர் ஒரு பச்சை விட்ஜெட்டுக்கான நிலையான விலையைக் கண்டறிந்து, நிறுவனத்திற்கு 00 14.00 செலவாகும் என்பதைக் கண்டறிந்துள்ளார். இந்த 00 14.00 இல், $ 11.00 என்பது மாறி செலவு மற்றும் $ 3.00 நிலையான செலவு. முன்மொழியப்பட்ட விற்பனையைப் பொருட்படுத்தாமல் நிலையான செலவு செய்யப்படுவதால், இது ஒரு மூழ்கிய செலவு என வகைப்படுத்தப்பட்டு புறக்கணிக்கப்படுகிறது. இதன் பொருள் விட்ஜெட்டின் அதிகரிக்கும் செலவு $ 11.00 ஆகும். நிறுவனம் ஆர்டரை ஏற்க வேண்டும், ஏனெனில் அது விற்கப்பட்ட யூனிட்டுக்கு 00 1.00 அல்லது மொத்தம் $ 1,000 சம்பாதிக்கும்.

ஒத்த விதிமுறைகள்

அதிகரிக்கும் பகுப்பாய்வு வேறுபட்ட பகுப்பாய்வு அல்லது விளிம்பு பகுப்பாய்வு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.