நல்லெண்ண குறைபாடு சோதனை

கையகப்படுத்துதலுடன் தொடர்புடைய அங்கீகரிக்கப்பட்ட நல்லெண்ணம் அதன் மறைமுகமான நியாயமான மதிப்பை விட அதிகமாக இருக்கும்போது நல்லெண்ணக் குறைபாடு ஏற்படுகிறது. நல்லெண்ணம் என்பது ஒரு வணிக கலவையின் பொதுவான தயாரிப்பு ஆகும், அங்கு கையகப்படுத்தியவருக்கு செலுத்தப்பட்ட கொள்முதல் விலை அடையாளம் காணக்கூடிய சொத்துக்களின் நியாயமான மதிப்புகளை விட அதிகமாக இருக்கும். நல்லெண்ணம் ஆரம்பத்தில் ஒரு சொத்தாக பதிவுசெய்யப்பட்ட பிறகு, அது தொடர்ந்து குறைபாட்டிற்கு சோதிக்கப்பட வேண்டும்.

நல்லெண்ண குறைபாடு சோதனை

குறைபாட்டின் சாத்தியமான இருப்புக்கான நல்லெண்ணத்தை ஆராய்வது பல-படி செயல்முறைகளை உள்ளடக்கியது, அதாவது:

  1. தரமான காரணிகளை மதிப்பிடுங்கள். தொடர்புடைய நிகழ்வுகள் மற்றும் சூழ்நிலைகளின் மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில், குறைபாடு ஏற்பட்டுள்ளதாக 50% க்கும் அதிகமானோர் கருதப்படுவதால், மேலும் குறைபாடு சோதனை நடத்த வேண்டியது அவசியமா என்று நிலைமையை மதிப்பாய்வு செய்யவும். இந்த நிகழ்வுகள் மற்றும் சூழ்நிலைகளின் எடுத்துக்காட்டுகள், பொருளாதார பொருளாதார நிலைமைகளின் சரிவு, அதிகரித்த செலவுகள், பணப்புழக்கங்கள் குறைதல், திவால்நிலை, நிர்வாகத்தில் மாற்றம் மற்றும் பங்கு விலையில் தொடர்ச்சியான குறைவு. குறைபாடு இருப்பதாகத் தோன்றினால், குறைபாடு சோதனை செயல்முறையைத் தொடரவும். இந்த படிநிலையைத் தவிர்த்து, அடுத்த கட்டத்திற்கு நேராகச் செல்ல நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம்.

  2. சாத்தியமான குறைபாட்டை அடையாளம் காணவும். அறிக்கையிடல் பிரிவின் நியாயமான மதிப்பை அதன் சுமக்கும் தொகையுடன் ஒப்பிடுக. அறிக்கையிடல் பிரிவின் சுமந்து செல்லும் தொகையில் நல்லெண்ணத்தைச் சேர்ப்பதை உறுதிசெய்து கொள்ளுங்கள், மேலும் குறிப்பிடத்தக்க அடையாளம் காணப்படாத அருவமான சொத்துக்கள் இருப்பதையும் கருத்தில் கொள்ளுங்கள். அறிக்கையிடல் பிரிவின் சுமந்து செல்லும் தொகையை விட நியாயமான மதிப்பு அதிகமாக இருந்தால், நல்லெண்ணக் குறைபாடு இல்லை, அடுத்த கட்டத்திற்குச் செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. சுமந்து செல்லும் தொகை அறிக்கையிடல் பிரிவின் நியாயமான மதிப்பை விட அதிகமாக இருந்தால், குறைபாடு இழப்பின் அளவைக் கணக்கிட அடுத்த கட்டத்திற்குச் செல்லவும்.

  3. குறைபாடு இழப்பைக் கணக்கிடுங்கள். அறிக்கையிடல் அலகுடன் தொடர்புடைய நல்லெண்ணத்தின் மறைமுகமான நியாயமான மதிப்பை அந்த நல்லெண்ணத்தின் சுமந்து செல்லும் தொகையுடன் ஒப்பிடுங்கள். சுமந்து செல்லும் தொகை குறிக்கப்பட்ட நியாயமான மதிப்பை விட அதிகமாக இருந்தால், வேறுபாட்டின் அளவின் குறைபாடு இழப்பை அடையாளம் காணுங்கள், அதிகபட்சமாக முழு சுமக்கும் தொகை வரை (அதாவது, நல்லெண்ணத்தை சுமந்து செல்லும் அளவு பூஜ்ஜியமாக மட்டுமே குறைக்க முடியும்).

நல்லெண்ணத்தின் மறைமுகமான நியாயமான மதிப்பைக் கணக்கிட, அந்த அறிக்கையிடல் பிரிவின் (ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு சொத்துக்கள் உட்பட) அனைத்து சொத்துகள் மற்றும் பொறுப்புகள் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடைய அறிக்கையிடல் பிரிவின் நியாயமான மதிப்பை ஒதுக்குங்கள். அறிக்கையிடல் பிரிவின் நியாயமான மதிப்பின் அதிகப்படியான தொகை (ஏதேனும் இருந்தால்) அதன் சொத்துகள் மற்றும் பொறுப்புகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தொகைகளுக்கு மேல் என்பது தொடர்புடைய நல்லெண்ணத்தின் நியாயமான மதிப்பாகும். அறிக்கையிடல் பிரிவின் நியாயமான மதிப்பு, சந்தை பங்கேற்பாளர்களிடையே ஒரு ஒழுங்கான பரிவர்த்தனையில் (அதாவது, விரைவான விற்பனை அல்ல) யூனிட்டை விற்றால் நிறுவனம் பெறும் விலையாக கருதப்படுகிறது. ஒரு அறிக்கையிடல் அலகுக்கான மேற்கோள் சந்தை விலைக்கான பிற மாற்றுகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படலாம், அதாவது வருவாய் அல்லது வருவாயின் பெருக்கங்களின் அடிப்படையில் மதிப்பீடு போன்றவை.

குறைபாடு சோதனை ஆண்டு இடைவெளியில் நடத்தப்பட உள்ளது. ஆண்டின் எந்த நேரத்திலும் நீங்கள் குறைபாடு சோதனையை நடத்தலாம், அதன்பிறகு ஆண்டின் அதே நேரத்தில் சோதனை நடத்தப்படுகிறது. நிறுவனம் வெவ்வேறு அறிக்கையிடல் அலகுகளைக் கொண்டிருந்தால், அவை அனைத்தையும் ஒரே நேரத்தில் சோதிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. ஒரு அறிக்கை இருந்தால், ஒரு அறிக்கையிடல் பிரிவின் நியாயமான மதிப்பு அதன் சுமந்து செல்லும் தொகையை விடக் குறைக்கப்பட்டிருப்பதைக் காட்டிலும் அதிக வாய்ப்புள்ள ஒரு நிகழ்வு இருந்தால், அடிக்கடி குறைபாடு சோதனை நடத்த வேண்டியது அவசியம். தூண்டுதல் நிகழ்வுகளின் எடுத்துக்காட்டுகள் ஒரு வழக்கு, ஒழுங்குமுறை மாற்றங்கள், முக்கிய ஊழியர்களின் இழப்பு மற்றும் ஒரு அறிக்கை அலகு விற்கப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பு.

குறைபாடு சோதனைக்கு பயன்படுத்தப்படும் தகவல்கள் மிகவும் விரிவாக இருக்கும். சோதனை செயல்முறையின் செயல்திறனை மேம்படுத்த, பின்வரும் அளவுகோல்களை பூர்த்தி செய்யும் வரை, இந்த தகவலை அடுத்த ஆண்டுக்கு கொண்டு செல்ல அனுமதிக்கப்படுகிறது:

  • அறிக்கையிடல் அலகு அடங்கிய சொத்துகள் மற்றும் பொறுப்புகளில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் எதுவும் இல்லை.

  • கடந்த குறைபாடு சோதனையில் சுமந்து செல்லும் தொகையை விட நியாயமான மதிப்பின் கணிசமான அளவு அதிகமாக இருந்தது.

  • நியாயமான மதிப்பு சுமந்து செல்லும் தொகையை விட குறைவாக இருப்பதற்கான வாய்ப்பு தொலைநிலை.