பில்லிங் எழுத்தர் வேலை விளக்கம்

நிலை விளக்கம்: பில்லிங் எழுத்தர்

அடிப்படை செயல்பாடு: விலைப்பட்டியல் மற்றும் கிரெடிட் மெமோக்களை உருவாக்குவதற்கும், தேவையான அனைத்து வழிகளிலும் அவற்றை வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்குவதற்கும், வாடிக்கையாளர் கோப்புகளைப் புதுப்பிப்பதற்கும் பில்லிங் எழுத்தர் நிலை பொறுப்பு.

முதன்மை பொறுப்புக்கள்:

  1. வாடிக்கையாளர்களுக்கு விலைப்பட்டியல் வழங்கவும்
  2. மாதாந்திர வாடிக்கையாளர் அறிக்கைகளை வெளியிடுங்கள்
  3. வழங்கப்பட்ட விலைப்பட்டியலுடன் வாடிக்கையாளர் கோப்புகளைப் புதுப்பிக்கவும்
  4. செயல்முறை கடன் குறிப்புகள்
  5. தொடர்பு தகவலுடன் வாடிக்கையாளர் முதன்மை கோப்பை புதுப்பிக்கவும்
  6. கப்பல் பதிவு மற்றும் விலைப்பட்டியல் பதிவுக்கு இடையில் விதிவிலக்குகளைக் கண்காணிக்கவும்
  7. வாடிக்கையாளர் விலைப்பட்டியல் வலைத்தளங்களில் விலைப்பட்டியலை உள்ளிடவும்
  8. மின்னணு தரவு பரிமாற்றத்தின் மூலம் விலைப்பட்டியலை சமர்ப்பிக்கவும்

விரும்பிய தகுதிகள்: 3+ ஆண்டுகள் பொது கணக்கியல் அனுபவம். விவரம் சார்ந்ததாக இருக்க வேண்டும்.

மேற்பார்வை: எதுவுமில்லை