ஒரு பத்திரிகைக்கும் லெட்ஜருக்கும் உள்ள வித்தியாசம்

ஜர்னல்கள் மற்றும் லெட்ஜர்கள் என்பது வணிக பரிவர்த்தனைகள் ஒரு கணக்கியல் முறையில் பதிவு செய்யப்படுகின்றன. சாராம்சத்தில், தனிப்பட்ட பரிவர்த்தனைகளுக்கான விவரம்-நிலை தகவல்கள் பல சாத்தியமான பத்திரிகைகளில் ஒன்றில் சேமிக்கப்படுகின்றன, அதே நேரத்தில் பத்திரிகைகளில் உள்ள தகவல்கள் சுருக்கமாக ஒரு லெட்ஜருக்கு மாற்றப்படுகின்றன (அல்லது இடுகையிடப்படுகின்றன). இடுகையிடும் செயல்முறை அடிக்கடி நிகழலாம், அல்லது ஒவ்வொரு அறிக்கையிடல் காலத்தின் முடிவிலும் அவ்வப்போது நிகழலாம். லெட்ஜரில் உள்ள தகவல்கள் மிக உயர்ந்த அளவிலான தகவல்களைத் திரட்டுகின்றன, அவற்றில் இருந்து சோதனை நிலுவைகள் மற்றும் நிதி அறிக்கைகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

பொதுவாக, நிதித் தகவலைப் பயன்படுத்துபவர், ஒரு லெட்ஜரில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள சுருக்க-நிலை தகவல்களை மதிப்பாய்வு செய்வார், ஒருவேளை விகிதம் பகுப்பாய்வு அல்லது போக்கு பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்தி, மேலும் விசாரணை தேவைப்படும் முரண்பாடுகளைக் கண்டறியலாம். லெட்ஜரில் உள்ள தகவல்களை என்ன உருவாக்குகிறது என்ற விவரங்களை அணுக அவை அடிப்படை பத்திரிகை தகவலைக் குறிக்கின்றன (இது துணை ஆவணங்களின் இன்னும் விரிவான விசாரணையை ஏற்படுத்தக்கூடும்). எனவே, நிதிநிலை அறிக்கைகளை தயாரிப்பதற்காக பத்திரிகைகளிலிருந்து லெட்ஜர்கள் வரை தகவல்களை உருட்டலாம், மேலும் தனிப்பட்ட பரிவர்த்தனைகளை விசாரிக்க மீண்டும் உருட்டலாம்.

பல பத்திரிகைகள் இருக்கலாம், ஒவ்வொன்றும் வழக்கமாக கொள்முதல் பரிவர்த்தனைகள், பண ரசீதுகள் அல்லது விற்பனை பரிவர்த்தனைகள் போன்ற அதிக அளவு பகுதிகளைக் கையாளுகின்றன. தேய்மானம் உள்ளீடுகள் போன்ற குறைவான அடிக்கடி பரிவர்த்தனைகள் பொதுவாக பொது இதழில் கொத்தாக இருக்கும்.

தனிப்பட்ட பரிவர்த்தனை மூலம் காலவரிசைப்படி தகவல்கள் பத்திரிகைகளில் பதிவு செய்யப்படுகின்றன, இது தகவல்களை வரிசைப்படுத்தி பயனர்களுக்குத் தேவையான குறிப்பிட்ட பொருட்களைக் கண்டுபிடிப்பதை எளிதாக்குகிறது. பல கணக்குகளில் ஒரு லெட்ஜரில் தகவல் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது, அவை பொதுவாக பின்வரும் வரிசையில் வரிசைப்படுத்தப்படுகின்றன:

  • சொத்து கணக்குகள்

  • பொறுப்பு கணக்குகள்

  • பங்கு கணக்குகள்

  • வருவாய் கணக்குகள்

  • செலவு கணக்குகள்

கணினிமயமாக்கப்பட்ட கணக்கியல் அமைப்பில், பத்திரிகைகள் மற்றும் லெட்ஜர்களின் கருத்துக்கள் கூட பயன்படுத்தப்படாமல் போகலாம். ஒரு சிறிய நிறுவனத்தில், பயனர்கள் தங்கள் வணிக பரிவர்த்தனைகள் அனைத்தும் பொது லெட்ஜரில் பதிவு செய்யப்படுகின்றன என்று நம்பலாம், ஒரு பத்திரிகையில் தகவல்களை சேமிக்க முடியாது. பாரிய பரிவர்த்தனை அளவைக் கொண்ட நிறுவனங்கள் இன்னும் தகவல்களை பத்திரிகைகளில் பிரிக்க வேண்டிய அமைப்புகளைப் பயன்படுத்தலாம். எனவே, கணினிமயமாக்கப்பட்ட சூழலில் கருத்துக்கள் ஓரளவு குழப்பமானவை, ஆனால் ஒரு கையேடு புத்தக பராமரிப்பு சூழலில் இன்னும் உண்மை.