படிவத்தின் மீது பொருள்

ஒரு வணிகத்தின் நிதிநிலை அறிக்கைகள் மற்றும் அதனுடன் வெளிப்பாடுகள் கணக்கியல் பரிவர்த்தனைகளின் அடிப்படை உண்மைகளை பிரதிபலிக்க வேண்டும் என்ற கருத்தாகும். மாறாக, நிதிநிலை அறிக்கைகளில் தோன்றும் தகவல்கள் அவை தோன்றும் சட்ட வடிவத்துடன் வெறுமனே இணங்கக்கூடாது. சுருக்கமாக, ஒரு பரிவர்த்தனையின் பதிவு அதன் உண்மையான நோக்கத்தை மறைக்கக் கூடாது, இது ஒரு நிறுவனத்தின் நிதிநிலை அறிக்கைகளின் வாசகர்களை தவறாக வழிநடத்தும்.

படிவத்தின் பொருள் பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கணக்கியல் கோட்பாடுகளின் (GAAP) கீழ் ஒரு குறிப்பிட்ட கவலையாகும், ஏனெனில் GAAP பெரும்பாலும் விதிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது, எனவே ஒரு குறிப்பிட்ட வழியில் ஒரு பரிவர்த்தனையை பதிவு செய்வதற்கு அடைய வேண்டிய குறிப்பிட்ட தடைகளை உருவாக்குகிறது. எனவே, ஒரு பரிவர்த்தனையின் உண்மையான நோக்கத்தை மறைக்க விரும்பும் ஒருவர் அதை GAAP விதிகளை பூர்த்தி செய்ய மட்டுமே கட்டமைக்க முடியும், இது அந்த நபரை அதன் உண்மையான நோக்கத்தை மறைக்கும் வகையில் பரிவர்த்தனையை பதிவு செய்ய அனுமதிக்கும். மாறாக, சர்வதேச நிதி அறிக்கை தரநிலைகள் (ஐ.எஃப்.ஆர்.எஸ்) அதிக கொள்கைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை, எனவே நிதி அறிக்கைகளை உருவாக்க ஐ.எஃப்.ஆர்.எஸ் கட்டமைப்பைப் பயன்படுத்தினால் ஒருவர் பரிவர்த்தனையின் நோக்கத்தை நியாயமாக மறைப்பது மிகவும் கடினம்.

இதுவரை, படிவ வாதத்தின் பொருள் யாரோ ஒரு பரிவர்த்தனையின் உண்மையான நோக்கத்தை வேண்டுமென்றே மறைக்க முயற்சிக்கிறார்கள் என்று கருதுகிறது - ஆனால் இது ஒரு பரிவர்த்தனை மிகவும் சிக்கலானது என்பதால் இது எழக்கூடும், இது பரிவர்த்தனையின் பொருள் என்ன என்பதைக் கண்டறிவது மிகவும் கடினம். - சட்டத்தை மதிக்கும் கணக்காளருக்கு கூட.

படிவ சிக்கல்களுக்கு மேலான பொருளின் எடுத்துக்காட்டுகள்:

  • கம்பெனி ஏ அடிப்படையில் கம்பெனி பி இன் ஒரு முகவர், எனவே தொடர்புடைய கமிஷனின் தொகையில் கம்பெனி பி சார்பாக விற்பனையை மட்டுமே பதிவு செய்ய வேண்டும். இருப்பினும், நிறுவனம் A அதன் விற்பனை பெரிதாகத் தோன்ற விரும்புகிறது, எனவே விற்பனையின் முழுத் தொகையையும் வருவாயாக பதிவு செய்கிறது.

  • சி நிறுவனம் கடன் நிறுவனங்களை தொடர்புடைய நிறுவனங்களில் மறைக்கிறது, இதனால் கடன் அதன் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் தோன்றாது.

  • கம்பெனி டி நிறுவனம் வளாகத்தை விட்டு வெளியேறாத வாடிக்கையாளர்களுக்கு பொருட்களை விற்பனை செய்வதை நியாயப்படுத்த மசோதாவை உருவாக்குகிறது மற்றும் காகித வேலைகளை வைத்திருக்கிறது.

படிவ அளவுகோலுக்கான பொருள் பின்பற்றப்படுவதை உறுதிசெய்ய வெளியில் உள்ள தணிக்கையாளர்கள் தங்கள் வாடிக்கையாளர்களின் பரிவர்த்தனைகளை தொடர்ந்து ஆராய்ந்து வருகின்றனர். தணிக்கையாளர்களுக்கு இந்த பிரச்சினை சில முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, ஏனென்றால் நிதி அறிக்கைகளின் தொகுப்பை வழங்குவதன் நியாயத்தை அவர்கள் உறுதிப்படுத்தும்படி கேட்கப்படுகிறார்கள், மேலும் விளக்கக்காட்சியின் நேர்மை மற்றும் படிவக் கருத்தாக்கத்தின் பொருள் ஆகியவை ஒரே மாதிரியானவை.