இண்டர்கம்பனி கடன்கள்

இண்டர்கம்பனி கடன்கள் என்பது ஒரு நிறுவனத்தின் ஒரு வணிக அலகு முதல் இன்னொரு நிறுவனத்திற்கு செய்யப்பட்ட கடன்கள், பொதுவாக பின்வரும் காரணங்களில் ஒன்று:

  • பணப் பற்றாக்குறையை அனுபவிக்கும் வணிக அலகுக்கு பணத்தை மாற்றுவது

  • முதலீட்டு நோக்கங்களுக்காக நிதி திரட்டப்பட்ட வணிக அலகுக்கு (பொதுவாக கார்ப்பரேட்) பணத்தை மாற்றுவது

  • பரிமாற்ற வீத ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு உட்பட்ட வெளிநாட்டு இடத்திலிருந்து நிதியை அனுப்புவதை விட, பொதுவான நாணயத்தைப் பயன்படுத்தும் வணிக அலகுகளுக்குள் பணத்தை மாற்றுவது

இண்டர்கம்பனி கடன்களின் பயன்பாடு வரி சிக்கல்களை ஏற்படுத்தும், ஏனெனில் வழங்கும் வணிக அலகு கடனில் வட்டி வருமானத்தை பதிவு செய்ய வேண்டும், அதே நேரத்தில் பெறும் அலகு வட்டி செலவை பதிவு செய்ய வேண்டும் - இவை இரண்டும் வரி விதிகளுக்கு உட்பட்டவை. மேலும், அத்தகைய கடனுடன் தொடர்புடைய வட்டி விகிதம் மூன்றாம் தரப்பினருடனான ஒரு கை நீள பரிவர்த்தனையில் பெறப்படும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும்.

ஒரு இண்டர்கம்பனி கடன் உருவாக்கப்படும்போது, ​​அது வசூலிக்கப்பட வேண்டிய வட்டி வீதத்தின் அளவு மற்றும் அசல் திருப்பிச் செலுத்தும் விதிமுறைகள் உட்பட முழுமையாக ஆவணப்படுத்தப்பட வேண்டும். இல்லையெனில், கடன் பெறுவதற்கான பிரிவில் வணிக அலகு வழங்கும் முதலீடாகக் கருதப்படலாம், இது பிற வரி சிக்கல்களை உருவாக்கக்கூடும்.

இந்த வரிக் கவலைகளின் அளவைக் கருத்தில் கொண்டு, இண்டர்கம்பனி கடன்களைப் பயன்படுத்தும் ஒரு நிறுவனம் இந்த கடன்களுக்கான அடிப்படை காரணங்கள் மற்றும் ஆவணங்களை மையமாகக் கொண்ட வரி தணிக்கைக்கு உட்படுத்த தயாராக இருக்க வேண்டும்.

தனிப்பட்ட வணிக அலகுகளின் நிதிநிலை அறிக்கைகளில் இண்டர்கம்பனி கடன்கள் பதிவு செய்யப்படுகின்றன, ஆனால் அவை வணிக அலகுகள் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் நிறுவனங்களின் குழுவின் ஒருங்கிணைந்த நிதி அறிக்கைகளிலிருந்து அகற்றப்படுகின்றன, இண்டர்கம்பனி ஒழிப்பு பரிவர்த்தனைகளைப் பயன்படுத்துகின்றன.

இப்போது குறிப்பிட்ட சிக்கல்கள் இருந்தபோதிலும், பின்வரும் காரணங்களுக்காக இண்டர்கம்பனி கடன்கள் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்:

  • கடன் விண்ணப்பம் தேவையில்லை

  • குறுகிய அறிவிப்பில் பணத்தை கிடைக்கச் செய்யலாம்

  • திருப்பிச் செலுத்தும் விதிமுறைகள் வணிக கடன் வழங்குநருக்கு தேவைப்படுவதை விட நீண்டதாக இருக்கலாம்