விலைப்பட்டியலில் ரசீதுக்கான சான்று சேர்க்கவும்

ஒரு வாடிக்கையாளர் ரசீதுக்கான ஆதாரம் வழங்கப்படும் வரை விலைப்பட்டியல் செலுத்த விரும்பவில்லை என்பதை ஒரு சேகரிப்பு நபர் காணலாம், வாடிக்கையாளர் பொருட்களைப் பெற்றார் என்பதற்கான ஆதாரங்களைக் காண்பிக்கும். வாடிக்கையாளர் இந்த தகவலை தானே பெற முடியும், ஆனால் அதன் செயல்முறைகள் மிகவும் மோசமாக இருக்கலாம், செலுத்த வேண்டிய கணக்குகள் ஊழியர்கள் இந்த தகவலை அதன் சொந்த பெறும் துறையிலிருந்து பெற முடியாது.

இந்த சூழ்நிலை சில விலைப்பட்டியல்களில் பணம் செலுத்துவதை ஒரு தாமதமான அளவிற்கு தாமதப்படுத்தினால், தகவல்களைப் பெற தொகுப்பு விநியோக சேவைகளில் ஒன்றைப் பயன்படுத்துங்கள். எடுத்துக்காட்டாக, வாடிக்கையாளரால் ரசீது கையொப்பம் தேவைப்படும் வகையில் யுபிஎஸ் அல்லது ஃபெடெக்ஸ் அனுப்பிய ஏற்றுமதிகளை அமைக்கலாம். இந்த கப்பல் நிறுவனங்கள் கையொப்பம் மற்றும் தொடர்புடைய ரசீது தகவல்களை தங்கள் வலைத்தளங்களில் வெளியிடுகின்றன, பின்னர் விற்பனையாளர் வாடிக்கையாளரின் கணக்குகளை செலுத்த வேண்டிய துறைக்கு அனுப்பலாம். மாற்றாக, நீங்கள் ரசீது தகவல் மற்றும் கையொப்பப் படத்தை நேரடியாக ஒரு விலைப்பட்டியலில் சேர்க்கலாம், இருப்பினும் அவ்வாறு செய்வது என்பது பொதுவான விநியோக தேதியைக் காட்டிலும் ரசீது தேதியிலிருந்து மட்டுமே விலைப்பட்டியல் வழங்கப்படுகிறது (இது வருவாயை அங்கீகரிப்பதை தாமதப்படுத்தும்).

ரசீதுக்கான சான்றுகளைப் பெறுவதற்கு இந்த அணுகுமுறையைப் பயன்படுத்துவது என்பது விற்பனையாளர் இந்த வகை ரசீது ஆதாரங்களை வழங்கும் கப்பல் நிறுவனங்களை மட்டுமே பயன்படுத்துவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது, இது அதிக விலை கொண்ட கப்பல் மாற்றுகளில் ஒன்றாக இருக்கலாம்.