கட்டுமான கணக்கியல்

கட்டுமான கணக்கியல் என்பது திட்டக் கணக்கியலின் ஒரு வடிவமாகும், இதில் செலவுகள் குறிப்பிட்ட ஒப்பந்தங்களுக்கு ஒதுக்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு கட்டுமானத் திட்டத்திற்கும் கணக்கியல் அமைப்பில் ஒரு தனி வேலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் செலவுகள் ஏற்படும் என்பதால் தனிப்பட்ட வேலை எண்ணுடன் செலவுகளை குறியீடாக்குவதன் மூலம் திட்டத்திற்கு செலவுகள் ஒதுக்கப்படுகின்றன. இந்த செலவுகள் முதன்மையாக பொருட்கள் மற்றும் உழைப்பைக் கொண்டுள்ளன, ஆலோசனை மற்றும் கட்டடக்கலை கட்டணம் போன்ற பொருட்களுக்கு கூடுதல் கட்டணங்கள் உள்ளன. மேற்பார்வை செலவுகள், உபகரணங்கள் வாடகை, ஆதரவு செலவுகள் மற்றும் காப்பீடு உள்ளிட்ட கட்டுமான திட்டங்களுக்கு பல மறைமுக செலவுகள் விதிக்கப்படுகின்றன. இது வாடிக்கையாளரால் அனுமதிக்கப்படாவிட்டால், கட்டுமானத் திட்டத்திற்கு நிர்வாக செலவுகள் வசூலிக்கப்படுவதில்லை.

ஒரு திட்டத்தின் கீழ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வருவாய் ஒரு திட்டத்தை முடித்த சதவீதத்தை தீர்மானிக்க முடியாதபோது பூர்த்தி செய்யப்பட்ட ஒப்பந்த முறையின் அடிப்படையில் இருக்கலாம். பெயர் குறிப்பிடுவது போல, ஒரு திட்டம் முடிந்ததும் மட்டுமே திட்ட வருவாய் மற்றும் லாபம் அனைத்தையும் ஒப்பந்தக்காரர் அங்கீகரிக்கிறார். மிகவும் பொதுவாக, நிறைவு முறையின் சதவீதம் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இதன் கீழ் ஒப்பந்தக்காரர் மொத்த எதிர்பார்க்கப்பட்ட இலாபத்திற்கு நிறைவு செய்யப்பட்ட மதிப்பிடப்பட்ட சதவீதத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் வருவாயை அங்கீகரிக்கிறார். இந்த அணுகுமுறை ஒப்பந்தக்காரர் ஒரு திட்டத்தின் காலத்திற்கு வருவாய் மற்றும் இலாபங்களை முறையான இடைவெளியில் அங்கீகரிக்க அனுமதிக்கிறது.

ஒரு கட்டுமானத் திட்டத்தில் விதிக்கப்படும் தொகை செலவினத்தை விட அதிகமாக இருக்கும்போது, ​​செலவினம் பில்லிங்கைப் பெறும் வரை வேறுபாடு ஒப்பந்தக்காரரின் பொறுப்பாகக் கருதப்படுகிறது.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found