இருப்புநிலைக் குறிப்பில் செலவுகளின் தாக்கம்

ஒரு வணிகத்திற்கு செலவு ஏற்படும் போது, ​​இது வருமான அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்படும் லாபத்தின் அளவைக் குறைக்கிறது. எவ்வாறாயினும், ஒரு செலவினத்தின் இருப்பு இருப்புநிலைக் குறிப்பையும் பாதிக்கிறது, அங்குதான் அனைத்து வகை சொத்துக்கள், பொறுப்புகள் மற்றும் பங்கு ஆகியவற்றின் இறுதி நிலுவைகள் தெரிவிக்கப்படுகின்றன. அசல் செலவு பரிவர்த்தனையின் தன்மையைப் பொறுத்து இருப்புநிலைக் குறிப்பில் செலவுகளின் தாக்கம் மாறுபடும். சாத்தியமான வேறுபாடுகள்:

  • செலுத்த வேண்டிய கணக்குகள். சப்ளையர்களிடமிருந்து விலைப்பட்டியல் பெறப்படும்போது, ​​செலுத்த வேண்டிய கணக்குகள் மூலம் பெரும்பாலான செலவுகள் பதிவு செய்யப்படுகின்றன. இந்த வழக்கில், செலுத்த வேண்டிய கணக்குகள் அதிகரிக்கப்படுகின்றன, அதே நேரத்தில் செலவின் அளவு தக்க வருவாய் கணக்கைக் குறைக்கிறது. இதனால், இருப்புநிலைக் கடனின் பொறுப்பு பகுதி அதிகரிக்கிறது, அதே சமயம் பங்கு பகுதி குறைகிறது.

  • திரட்டப்பட்ட செலவு. செலவுகள் திரட்டப்படும்போது, ​​இதன் பொருள் ஒரு திரட்டப்பட்ட பொறுப்புக் கணக்கு அதிகரிக்கப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் செலவின் அளவு தக்க வருவாய் கணக்கைக் குறைக்கிறது. இதனால், இருப்புநிலைக் கடனின் பொறுப்பு பகுதி அதிகரிக்கிறது, அதே சமயம் பங்கு பகுதி குறைகிறது.

  • பண கட்டணம். ஒரு செலவினம் அதே நேரத்தில் பணத்துடன் செலுத்தப்பட்டால், பணம் (சொத்து) கணக்கு குறைகிறது, அதே நேரத்தில் செலவின் அளவு தக்க வருவாய் கணக்கைக் குறைக்கிறது. எனவே, இருப்புநிலைக் கணக்கின் சொத்து மற்றும் பங்கு பிரிவுகளில் ஈடுசெய்யும் சரிவுகள் உள்ளன.

  • இருப்பு மாற்றம். சந்தேகத்திற்கிடமான கணக்குகளுக்கான கொடுப்பனவு அல்லது திரட்டப்பட்ட தேய்மானம் போன்ற இருப்பு அளவை அதிகரிக்க கணக்கியல் துறை தேர்வு செய்யலாம். அப்படியானால், இது ஒரு கான்ட்ரா சொத்து கணக்கை அதிகரிக்கிறது (இது கடன் இருப்பின் அதிகரிப்பு) அதே நேரத்தில் தக்க வருவாயின் அளவைக் குறைக்கிறது (இது ஒரு பற்று பரிவர்த்தனை). திறம்பட, இதன் விளைவாக ஒரு பொறுப்பு அதிகரிப்பு மற்றும் பங்கு குறைப்பு ஆகும்.

  • ப்ரீபெய்ட் செலவுகளிலிருந்து மாற்றவும். இதுவரை செய்யப்படாத சேவைகளுக்கு ஒரு சப்ளையருக்கு முன்பே பணம் செலுத்தப்பட்டிருக்கலாம், எனவே கட்டணம் முதலில் ப்ரீபெய்ட் செலவுகள் (சொத்து) கணக்கில் பதிவு செய்யப்பட்டது. சேவைகள் இறுதியில் நுகரப்படும் போது, ​​அந்த தொகை செலவுக்கு வசூலிக்கப்படுகிறது. இதன் விளைவாக ப்ரீபெய்ட் செலவுகள் (சொத்து) கணக்கில் சரிவு, மற்றும் தக்க வருவாய் கணக்கில் தொடர்புடைய சரிவு.