சாதாரண கணக்கு இருப்பு

ஒரு சாதாரண வகை கணக்குகளின் கணக்குகளின் அட்டவணையில் அதன் வகைப்பாட்டின் அடிப்படையில் ஒரு பற்று அல்லது கடன் இருப்பு இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ஒரு சாதாரண இருப்பு ஆகும். டெபிட்டாக சாதாரண இருப்பு இருப்பதை எதிர்பார்க்கப்படும் ஒரு கணக்கிற்கு உண்மையில் கடன் இருப்பு இருக்க முடியும், மற்றும் நேர்மாறாக, ஆனால் இந்த சூழ்நிலைகள் சிறுபான்மையினராக இருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு கணக்கு வகைக்கும் சாதாரண இருப்பு பின்வரும் அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found