கூட்டாண்மை உருவாக்குகிறது

கூட்டாட்சியின் தன்மை

கூட்டாண்மை என்பது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நபர்கள் ஒரு நிறுவனத்தை சொந்தமாகக் கொண்ட ஒரு வணிக ஏற்பாடாகும், மேலும் அதன் இலாபங்கள், இழப்புகள் மற்றும் அபாயங்களில் தனிப்பட்ட முறையில் பங்கு பெறுகிறது. பயன்படுத்தப்படும் கூட்டாண்மை சரியான வடிவம் கூட்டாளர்களுக்கு சில பாதுகாப்பை அளிக்கும். ஒரு வாய்மொழி ஒப்பந்தத்தால் ஒரு கூட்டாண்மை உருவாக்கப்படலாம், ஏற்பாட்டின் எந்த ஆவணமும் இல்லாமல்.

கூட்டு ஒப்பந்தம்

வாய்மொழி கூட்டு ஒப்பந்தம் பயன்படுத்தப்படும்போது, ​​உரிமையாளர்களிடையே அடுத்தடுத்த கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம். இதன் விளைவாக, சில சூழ்நிலைகள் எவ்வாறு கையாளப்பட வேண்டும் என்று எழுதப்பட்ட ஆவணத்தை உருவாக்குவது அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கிறது. இந்த கூட்டு ஒப்பந்தம் குறைந்தபட்சம் பின்வரும் தலைப்புகளை உள்ளடக்கியதாக இருக்க வேண்டும்:

 • ஒவ்வொரு கூட்டாளியின் உரிமைகள் மற்றும் பொறுப்புகள்

 • கூட்டாளர்கள் பொது கூட்டாளர்களாக அல்லது வரையறுக்கப்பட்ட கூட்டாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்களா என்பது

 • கூட்டாளர் ஆதாயங்கள் மற்றும் இழப்புகளின் விகிதாச்சாரங்கள் ஒவ்வொரு கூட்டாளருக்கும் பிரிக்கப்பட வேண்டும்

 • கூட்டாண்மையிலிருந்து நிதி திரும்பப் பெறுவது தொடர்பான நடைமுறைகள், அத்துடன் இந்த பணமதிப்பிழப்புகளில் ஏதேனும் வரம்புகள் உள்ளன

 • முக்கிய முடிவுகள் எவ்வாறு தீர்க்கப்பட வேண்டும்

 • கூட்டாளர்களை எவ்வாறு சேர்ப்பது மற்றும் நிறுத்துவது என்பது குறித்த ஏற்பாடுகள்

 • ஒரு பங்குதாரர் இறந்தால் கூட்டு நலன்களுக்கு என்ன நடக்கும்

 • கூட்டாட்சியைக் கலைக்க என்ன நடவடிக்கைகள் பின்பற்ற வேண்டும்

 • பங்குதாரர்களுக்கு ஒரு பணப்புழக்கத்தில் செலுத்தப்பட்ட மீதமுள்ள பணத்தின் விகிதாச்சாரம்

கூடுதல் கூட்டாண்மை உருவாக்கும் நடவடிக்கைகள்

கூட்டாண்மை உடன்படிக்கைக்கு மேலதிகமாக, கூட்டாளர்கள் அனைத்து வகையான வணிகங்களுக்கும் பொதுவான பல உருவாக்கும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட வேண்டும். இந்த செயல்களில் பின்வருவன அடங்கும்:

 • வணிக பெயரை பதிவு செய்யுங்கள்

 • முதலாளி அடையாள எண்ணைப் பெறுங்கள்

 • கூட்டாண்மை செயல்படத் திட்டமிடும் அரசாங்கங்களுக்குத் தேவையான உரிமங்களைப் பெறுங்கள்

 • கூட்டாண்மை என்ற பெயரில் வங்கி கணக்கைத் திறக்கவும்

 • உள்நாட்டு வருவாய் சேவையுடன் வருடாந்திர தகவல் வருமானத்தை தாக்கல் செய்யுங்கள்