சிறப்பு நோக்கம் நிறுவனம்

ஒரு சிறப்பு நோக்க நிறுவனம் என்பது ஒரு நிறுவனத்திற்கான ஆபத்தை உறிஞ்சும் சட்டபூர்வமாக தனி வணிகமாகும். தலைகீழ் நிலைமைக்கு ஒரு சிறப்பு நோக்க நிறுவனம் வடிவமைக்கப்படலாம், அங்கு தொடர்புடைய நிறுவனம் திவால்நிலைக்குள் நுழைந்தாலும் கூட அது வைத்திருக்கும் சொத்துக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கும் (சொத்துக்கள் பத்திரமயமாக்கப்படும்போது இது முக்கியமானதாக இருக்கலாம்). இந்த நிறுவனம் தனி சொத்துக்களை வைத்திருக்கிறது மற்றும் தொடக்க நிறுவனத்திலிருந்து தனித்தனியாக முதலீட்டாளர்களைக் கொண்டுள்ளது. சில கணக்கியல் அளவுகோல்களை பூர்த்தி செய்யும் வரை, ஸ்தாபக நிறுவனம் அதன் கணக்கு பதிவுகளில் சிறப்பு நோக்கத்தை பதிவு செய்ய வேண்டியதில்லை. இந்த ஏற்பாடு ஒரு நிறுவனத்துடன் தொடர்பில்லாத செயல்பாடுகளை மாற்றவும் அதன் நிதிநிலை அறிக்கைகளிலிருந்து ஆபத்தை விலக்கவும் அனுமதிக்கிறது. சிறப்பு நோக்கம் கொண்ட நிறுவனங்கள் பல நியாயமான நோக்கங்களைக் கொண்டுள்ளன, ஆனால் ஒரு நிறுவனம் உண்மையில் ஆபத்தானதாகவும், அதிக லாபகரமானதாகவும் தோற்றமளிக்க துஷ்பிரயோகம் செய்யலாம்.