இருப்புநிலை வடிவங்களின் வகைகள்

இருப்புநிலை என்பது ஒரு வணிகத்தால் வழங்கப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாகும், இருப்புநிலைத் தேதியின்படி அந்த நிறுவனம் வைத்திருக்கும் சொத்துக்கள், பொறுப்புகள் மற்றும் பங்குகளின் அளவு ஆகியவற்றை வாசகருக்கு தெரிவிக்கும். பல இருப்புநிலை வடிவங்கள் உள்ளன. மிகவும் பொதுவானவை வகைப்படுத்தப்பட்ட, பொதுவான அளவு, ஒப்பீட்டு மற்றும் செங்குத்து இருப்புநிலைகள். அவை பின்வருமாறு விளக்கப்பட்டுள்ளன:

  • வகைப்படுத்தப்பட்ட இருப்புநிலை. இந்த வடிவம் ஒரு நிறுவனத்தின் சொத்துக்கள், பொறுப்புகள் மற்றும் பங்குதாரர்களின் பங்கு பற்றிய தகவல்களை மொத்தமாக (அல்லது "வகைப்படுத்தப்பட்ட") கணக்குகளின் துணைப்பிரிவுகளாக வழங்குகிறது. இது மிகவும் பொதுவான வகை இருப்புநிலை விளக்கக்காட்சியாகும், மேலும் ஏராளமான தனிப்பட்ட கணக்குகளை ஒரு படிப்படியாக ஒருங்கிணைக்கும் ஒரு நல்ல வேலையைச் செய்கிறது. கணக்காளர்கள் இருப்புநிலை தகவல்களை ஒரே வகைப்பாடு கட்டமைப்பில் பல காலகட்டங்களில் முன்வைக்க வேண்டும்.

  • பொதுவான அளவு இருப்புநிலை. இந்த வடிவம் இருப்புநிலைக் குறிப்பில் உள்ள நிலையான தகவல்களை மட்டுமல்லாமல், மொத்த சொத்துக்களின் சதவீதமாக (சொத்து வரி உருப்படிகளுக்கு) அல்லது மொத்த கடன்கள் மற்றும் பங்குதாரர்களின் பங்குகளின் சதவீதமாக (பொறுப்புக்காக) அதே தகவலைக் குறிக்கும் ஒரு நெடுவரிசையையும் வழங்குகிறது. அல்லது பங்குதாரர்களின் பங்கு வரி உருப்படிகள்). வெவ்வேறு கணக்குகளின் அளவிலான ஒப்பீட்டு மாற்றங்களை ஆராய போக்கு வரிகளை உருவாக்குவதற்கு இது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

  • ஒப்பீட்டு இருப்புநிலை. இந்த வடிவம் ஒரு நிறுவனத்தின் சொத்துக்கள், பொறுப்புகள் மற்றும் பங்குதாரர்களின் சமபங்கு பற்றிய பக்கவாட்டு தகவல்களை பல புள்ளிகளில் வழங்குகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு ஒப்பீட்டு இருப்புநிலை கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் முடிவடையும் நிலுவைத் தாளை வழங்கலாம். காலப்போக்கில் மாற்றங்களை முன்னிலைப்படுத்த இது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

  • செங்குத்து இருப்புநிலை. இந்த வடிவம் இருப்புநிலை விளக்கக்காட்சி வடிவம் எண்களின் ஒற்றை நெடுவரிசையாகும், இது சொத்து வரி உருப்படிகளுடன் தொடங்கி, பொறுப்பு வரி உருப்படிகளைத் தொடர்ந்து, மற்றும் பங்குதாரர்களின் பங்கு வரி உருப்படிகளுடன் முடிவடையும். இந்த ஒவ்வொரு வகையிலும், வரி உருப்படிகள் பணப்புழக்கத்தின் வரிசையில் குறைக்கப்படுகின்றன.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found