விற்பனை விளிம்பை எவ்வாறு கணக்கிடுவது

விற்பனை விளிம்பு என்பது ஒரு தயாரிப்பு அல்லது சேவையின் விற்பனையிலிருந்து கிடைக்கும் லாபத்தின் அளவு. முழு வணிகத்திற்கும் பதிலாக, ஒரு தனிப்பட்ட விற்பனை பரிவர்த்தனையின் மட்டத்தில் இலாபங்களை பகுப்பாய்வு செய்ய இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. விற்பனை ஓரங்களை பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம், எந்தெந்த பொருட்கள் விற்கப்படுகின்றன என்பது மிகவும் (மற்றும் குறைந்தது) லாபகரமானது என்பதை ஒருவர் அடையாளம் காணலாம். விற்பனை விளிம்பைக் கணக்கிட, விற்பனையுடன் தொடர்புடைய அனைத்து செலவுகளையும் விற்பனையால் கிடைக்கும் வருவாயின் நிகர தொகையிலிருந்து கழிக்கவும். இந்த கணக்கீட்டின் சரியான கூறுகள் வணிக வகையைப் பொறுத்து மாறுபடும், ஆனால் பொதுவாக பின்வரும் உருப்படிகளை உள்ளடக்கும்:

+ வருவாய்

- விற்பனை தள்ளுபடிகள் மற்றும் கொடுப்பனவுகள்

- விற்கப்பட்ட பொருட்கள் அல்லது சேவைகளின் விலை

- விற்பனையாளர் கமிஷன்

= விற்பனை விளிம்பு

விற்பனை விளிம்பை சதவீத அடிப்படையில் கணக்கிட, முந்தைய கணக்கீட்டில் பெறப்பட்ட விற்பனை விளிம்பை நிகர விற்பனை புள்ளிவிவரத்தால் வகுக்கவும்.

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு நிறுவனம் ஒரு ஆலோசனை ஏற்பாட்டை, 000 100,000 க்கு விற்கிறது. ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதியாக, வாடிக்கையாளருக்கு 10% தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. இந்த ஏற்பாடு தொடர்பான தொழிலாளர் செலவில் நிறுவனம், 000 65,000 செலுத்துகிறது. விற்பனையுடன் தொடர்புடைய 2% கமிஷன் உள்ளது. இதன் விளைவாக விற்பனை விளிம்பு கணக்கீடு:

+, 000 100,000 வருவாய்

- 10,000 விற்பனை தள்ளுபடி

- 65,000 தொழிலாளர் செலவுகள்

- 2,000 கமிஷன்

=, 000 23,000 விற்பனை விளிம்பு

விற்பனை விளிம்பு ஒரு தனிப்பட்ட விற்பனை பரிவர்த்தனைக்கு அல்லது விற்பனையின் குழுவுக்கு கணக்கிடப்படலாம். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு நிறுவனம் ஒரு வாடிக்கையாளருக்கு ஒரு தொகுப்பு ஒப்பந்தமாக மென்பொருள், பயிற்சி மற்றும் நிறுவல் ஆதரவை விற்றிருக்கலாம். இந்த வழக்கில், முழு விற்பனை தொகுப்பிற்கான விற்பனை விளிம்பு மிகவும் பொருத்தமானது, ஏனெனில் தொகுப்பாளரின் அனைத்து கூறுகளையும் சேர்க்காவிட்டால் விற்பனையாளரால் விற்பனையை முடிக்க முடியாது.

கணக்கீட்டின் மற்றொரு மாறுபாடு, விற்பனையாளரால் விற்பனை விளிம்பை தொகுப்பது. விற்பனையாளரின் செயல்திறன் அளவை தீர்மானிக்க அல்லது பல்வேறு கமிஷன்கள் அல்லது போனஸைக் கணக்கிடுவதற்கு இது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

விற்பனை விளிம்பு கணக்கீடு ஒரு இடைநிலை நிலை விளிம்பு மட்டுமே; இது பலவிதமான மேல்நிலை செலவுகளைக் கொண்டிருக்கவில்லை, எனவே ஒரு வணிகத்தின் ஒட்டுமொத்த இலாப அளவைக் குறிக்காத ஓரங்களை இது தரும். இலாபத்தைப் பற்றிய இந்த விரிவான பார்வைக்கு, ஒருவர் நிகர லாப வரம்பை தொகுக்க வேண்டும்.