இணக்கத்தின் தரம்

ஒரு தயாரிப்பு, சேவை அல்லது செயல்முறையின் வடிவமைப்பு விவரக்குறிப்புகளை பூர்த்தி செய்வதற்கான திறன் என்பது இணக்கத்தின் தரம். வடிவமைப்பு விவரக்குறிப்புகள் வாடிக்கையாளருக்கு என்ன தேவை என்பதற்கான விளக்கமாகும். வடிவமைப்பு விவரக்குறிப்புகளை உருவாக்கிய நபர் வாடிக்கையாளர் விரும்பியதை சரியாக விளக்கவில்லை எனில், உயர் தரமான இணக்கத்தன்மை கொண்ட ஒரு தயாரிப்பு ஒரு வாடிக்கையாளரால் ஏற்கத்தக்க தயாரிப்பு என்று கருதப்படாமல் இருக்கலாம்.

இணக்கத்தின் தரம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சகிப்புத்தன்மை வரம்பிற்குள் அளவிடப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, விமானம் புறப்பட்ட தேதியிலிருந்து 10 நிமிடங்களுக்குள் ஒரு விமானம் புறப்படும் என்று பயணிகள் எதிர்பார்க்கிறார்களானால், அந்த நேரத்திற்குள் எந்த புறப்படும் நேரமும் உயர் தரமான இணக்கத்தன்மையைக் கொண்டிருக்கிறது, அதே நேரத்தில் நீண்ட இடைவெளி இல்லை. எனவே, இணக்கத்தின் தரம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சகிப்புத்தன்மை வரம்பில் உள்ள விவரக்குறிப்புகளுக்கு இணங்குவதற்கு சமம்.

ஒரு தயாரிப்பு ஒரு இறுக்கமான சகிப்புத்தன்மை வரம்பிற்குள் உற்பத்தி செய்யப்படுவது, பிரீமியம் பொருட்களைப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் சாத்தியமான அனைத்து அம்சங்களையும் உள்ளடக்கியது ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் மிக உயர்ந்த தரம் வாய்ந்ததாக இருக்க முடியும். இருப்பினும், வடிவமைப்பு விவரக்குறிப்புகள் குறைவான அம்சங்களுடன் குறைந்த விலையுயர்ந்த தயாரிப்புக்கு அழைப்பு விடுத்தால், தயாரிப்பு குறைந்த தரம் கொண்டதாக கருதப்படுகிறது. இதன் பொருள் என்னவென்றால், அதிக செலவு என்பது ஒரு உயர் தரமான இணக்கத்துடன் சமமாக இருக்காது.

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு டிரக் குறைந்த விலையில் விற்க வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தால், சிறந்த எரிபொருள் சிக்கனத்தைக் கொண்டிருக்கிறது மற்றும் நம்பத்தகுந்த வகையில் இயங்குகிறது என்றால், அவை உயர் தரமான இணக்கத்தன்மையைக் கொண்டிருக்க உண்மையான வாகனம் சந்திக்க வேண்டிய முக்கிய விவரக்குறிப்புகள். வாகனத்திற்கு தேவையானதை விட அதிக முறுக்குவிசை வழங்கும் ஒரு பெரிதாக்கப்பட்ட இயந்திரம் இருந்தால், அது குறைந்த தரம் வாய்ந்த இணக்கத்தன்மையைக் கொண்டிருக்கும், ஏனென்றால் அத்தகைய இயந்திரம் உள்ளிட்டவை டிரக்கின் விலையை அதிகரிக்கும் மற்றும் குறைந்த எரிபொருள் சிக்கனத்தை ஏற்படுத்தும்.

ஒரு மேலாண்மை நுட்பம் என்பது ஒரு தயாரிப்பு அல்லது சேவை இணக்கத்திற்காக நிறுவப்பட்ட வெளிப்புற எல்லைக்கு அருகில் எவ்வளவு தொடர்ந்து அளவிடப்படுகிறது என்பதைக் கண்டறிவது. அளவீட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு எல்லைக்கு அருகில் இருந்தால், அளவீட்டு வரம்பை மீறுவது விரைவில் நிகழ வாய்ப்புள்ளது, எனவே சிக்கலை சரிசெய்வதில் நிர்வாகம் கவனம் செலுத்தத் தொடங்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, அதிகபட்சமாக அனுமதிக்கக்கூடிய புறப்படும் நுழைவாயிலின் சில நிமிடங்களுக்குள் தொடர்ந்து விமானம் புறப்படுவது விசாரிக்கப்பட வேண்டும். இதுபோன்ற விசாரணைகள், அறிக்கையிடப்பட்ட தொகையை இணக்க வரம்பிற்குள் வைத்திருக்க சரிசெய்யக்கூடிய சிக்கல்களைக் கண்டறியக்கூடும்.