1099 விற்பனையாளர்

ஒரு 1099 விற்பனையாளர் என்பது ஒரு கணக்கியல் மென்பொருள் தொகுப்பின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் விற்பனையாளர் மாஸ்டர் கோப்பில் உள்ள ஒவ்வொரு பதிவுகளிலும் பட்டியலிடப்பட்ட ஒரு பதவி. நீங்கள் ஒரு சப்ளையரை 1099 விற்பனையாளராக நியமித்தால், காலண்டர் ஆண்டின் முடிவைத் தொடர்ந்து வரும் 1099 தொகுதி செயலாக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக கணினி ஒரு படிவம் 1099 ஐ சப்ளையருக்கு அச்சிடும். நிறுவனம் அதன் விளைவாக வரும் 1099 படிவத்தை சப்ளையருக்கு அனுப்புகிறது, இது வரி தாக்கல் நோக்கங்களுக்காக சப்ளையர் பயன்படுத்த வேண்டும். Software 600 க்கும் குறைவான முழு காலண்டர் ஆண்டிற்கான ஒட்டுமொத்த கொடுப்பனவுகளை நிறுவனம் வழங்கிய எந்தவொரு சப்ளையருக்கும் மென்பொருள் படிவம் 1099 ஐ அச்சிடக்கூடாது.

வழங்கும் வணிகமானது இந்த அறிக்கையின் நகலை உள்நாட்டு வருவாய் சேவைக்கு (ஐஆர்எஸ்) அனுப்புகிறது. 1099 விற்பனையாளர் பதவியின் நோக்கம், வருமான வரி அறிக்கையிடல் நோக்கங்களுக்காக சப்ளையர்கள் சரியான வருமானத்தை ஐஆர்எஸ்-க்கு தெரிவிப்பதை உறுதி செய்வதாகும்.

1099 விற்பனையாளர் பதவி பின்வரும் பண்புகளைக் கொண்ட எந்தவொரு சப்ளையருக்கும் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் (இது ஒரு பகுதி பட்டியல்):

  • தொழில்முறை சேவை கட்டணம்

  • ஊழியர்கள் அல்லாதவர்களுக்கு வழங்கப்படும் கமிஷன்கள்

  • சுயாதீன ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கு செலுத்தப்படும் கட்டணம்

  • ஊழியர்கள் அல்லாதவர்களுக்கு வரி விதிக்கக்கூடிய விளிம்பு நன்மைகள்

  • இயக்குநரின் கட்டணம்

  • மீன் பணத்திற்காக வாங்கப்பட்டது

  • கோல்டன் பாராசூட் கொடுப்பனவுகள்

பொதுவாக, இந்த பதவி ஒரு நிறுவனம் அல்லாத ஒரு சப்ளையர் நிறுவனத்திற்கானது.

1099 விற்பனையாளரை நியமிப்பதற்கான சிறந்த நடைமுறை என்னவென்றால், அனைத்து சப்ளையர்களும் பணம் செலுத்துவதற்கு முன்பு ஒரு படிவம் W-9, வரி செலுத்துவோர் அடையாள எண் மற்றும் சான்றிதழ் ஆகியவற்றிற்கான கோரிக்கையை பூர்த்தி செய்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும். சரியான பதவி என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் W-9 படிவத்திலிருந்து ஊகிக்கலாம்.

படிவம் W-9 ஐ வருடாந்திர அடிப்படையில் புதுப்பிப்பது ஒரு நல்ல நடைமுறையாகும், இதன்மூலம் ஒவ்வொரு சப்ளையருக்கும் கோப்பில் மிக சமீபத்திய அஞ்சல் முகவரி தொடர்ந்து இருக்கும். அவ்வாறு செய்வது எப்போதும் ஒரு சப்ளையரில் எந்தவொரு நிறுவன மாற்றங்களையும் எச்சரிக்கிறது; கணக்கியல் மென்பொருளில் 1099 கொடியைப் புதுப்பிக்க இது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.