தணிக்கையில் மேலாண்மை வலியுறுத்தல்கள்

மேலாண்மை வலியுறுத்தல்கள் என்பது ஒரு வணிகத்தின் சில அம்சங்களைப் பற்றி நிர்வாக உறுப்பினர்களால் கூறப்படும் கூற்றுக்கள். ஒரு நிறுவனத்தின் நிதிநிலை அறிக்கைகளின் தணிக்கை தொடர்பாக இந்த கருத்து முதன்மையாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, அங்கு தணிக்கையாளர்கள் வணிகத்தைப் பற்றி பலவிதமான கூற்றுக்களை நம்பியுள்ளனர். தணிக்கையாளர்கள் பல தணிக்கை சோதனைகளை மேற்கொள்வதன் மூலம் இந்த கூற்றுகளின் செல்லுபடியை சோதிக்கின்றனர். மேலாண்மை வலியுறுத்தல்கள் பின்வரும் மூன்று வகைப்பாடுகளில் அடங்கும்:

பரிவர்த்தனை-நிலை வலியுறுத்தல்கள். பின்வரும் ஐந்து உருப்படிகள் பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பான கூற்றுகளாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன, பெரும்பாலும் வருமான அறிக்கை தொடர்பாக:

 • துல்லியம். அனைத்து பரிவர்த்தனைகளின் முழுத் தொகையும் பிழையின்றி பதிவு செய்யப்பட்டன என்பது வலியுறுத்தல்.

 • வகைப்பாடு. அனைத்து பரிவர்த்தனைகளும் பொது லெட்ஜரில் சரியான கணக்குகளுக்குள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன என்பது வலியுறுத்தல்.

 • முழுமை. நிறுவனம் உட்படுத்தப்பட்ட அனைத்து வணிக நிகழ்வுகளும் பதிவு செய்யப்பட்டன என்பது வலியுறுத்தல்.

 • வெட்டு. அனைத்து பரிவர்த்தனைகளும் சரியான அறிக்கையிடல் காலத்திற்குள் பதிவு செய்யப்பட்டன என்பது வலியுறுத்தல்.

 • நிகழ்வு. பதிவுசெய்யப்பட்ட வணிக பரிவர்த்தனைகள் உண்மையில் நடந்தன என்பதே கூற்று.

கணக்கு இருப்பு வலியுறுத்தல். பின்வரும் நான்கு உருப்படிகள் கணக்குகளில் முடிவடையும் நிலுவைகள் தொடர்பான கூற்றுகளாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன, எனவே முதன்மையாக இருப்புநிலைக்கு தொடர்புடையது:

 • முழுமை. அறிக்கையிடப்பட்ட அனைத்து சொத்து, பொறுப்பு மற்றும் பங்கு நிலுவைகள் முழுமையாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

 • இருப்பு. சொத்துக்கள், பொறுப்புகள் மற்றும் சமபங்கு ஆகியவற்றிற்கான அனைத்து கணக்கு நிலுவைகளும் உள்ளன என்பது வலியுறுத்தல்.

 • உரிமைகள் மற்றும் கடமைகள். அந்த நிறுவனம் தனக்குச் சொந்தமான சொத்துகளுக்கான உரிமைகளைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் அதன் அறிக்கையிடப்பட்ட கடன்களின் கீழ் கடமைப்பட்டுள்ளது என்பதே வலியுறுத்தல்.

 • மதிப்பீடு. அனைத்து சொத்து, பொறுப்பு மற்றும் பங்கு நிலுவைகளும் அவற்றின் சரியான மதிப்பீடுகளில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன என்பது வலியுறுத்தல்.

விளக்கக்காட்சி மற்றும் வெளிப்படுத்தல் கூற்றுக்கள். பின்வரும் ஐந்து உருப்படிகள் நிதி அறிக்கைகளுக்குள் தகவல்களை வழங்குவது தொடர்பான கூற்றுகள் மற்றும் அதனுடன் கூடிய வெளிப்பாடுகள் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன:

 • துல்லியம். வெளிப்படுத்தப்பட்ட அனைத்து தகவல்களும் சரியான அளவுகளில் உள்ளன, அவை அவற்றின் சரியான மதிப்புகளை பிரதிபலிக்கின்றன.

 • முழுமை. வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டிய அனைத்து பரிவர்த்தனைகளும் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்பதுதான் வலியுறுத்தல்.

 • நிகழ்வு. வெளிப்படுத்தப்பட்ட பரிவர்த்தனைகள் உண்மையில் நிகழ்ந்தன என்பதே கூற்று.

 • உரிமைகள் மற்றும் கடமைகள். வெளிப்படுத்தப்பட்ட உரிமைகள் மற்றும் கடமைகள் உண்மையில் அறிக்கையிடல் நிறுவனத்துடன் தொடர்புடையவை என்பது வலியுறுத்தல்.

 • புரிந்துகொள்ளுதல். நிதிநிலை அறிக்கைகளில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் சரியான முறையில் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன, தெளிவாக புரிந்துகொள்ளக்கூடியவை என்பதே இந்த கூற்று.

மூன்று வகைகளிலும் வலியுறுத்தல் வகைகளில் நியாயமான அளவு நகல் உள்ளது; எவ்வாறாயினும், ஒவ்வொரு வலியுறுத்தல் வகையும் நிதிநிலை அறிக்கைகளின் வேறுபட்ட அம்சத்திற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, வருமான அறிக்கை தொடர்பான முதல் தொகுப்பு, இருப்புநிலைக்கு இரண்டாவது தொகுப்பு மற்றும் மூன்றாவது தொகுப்பு அதனுடன் தொடர்புடைய வெளிப்பாடுகளுடன்.

ஒரு வாடிக்கையாளரின் மூத்த நிர்வாகத்திடமிருந்து நிர்வாகக் கூற்றுக்கள் அடங்கிய கடிதத்தை தணிக்கையாளரால் பெற முடியாவிட்டால், தணிக்கையாளர் தணிக்கை நடவடிக்கைகளைத் தொடர வாய்ப்பில்லை. ஒரு தணிக்கை தொடராததற்கு ஒரு காரணம், ஒரு மேலாண்மை வலியுறுத்தல் கடிதத்தைப் பெற இயலாமை என்பது நிதிநிலை அறிக்கைகளை தயாரிப்பதில் நிர்வாகம் மோசடியில் ஈடுபட்டுள்ளது என்பதற்கான ஒரு குறிகாட்டியாக இருக்கலாம்.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found