இலவச பணப்புழக்கம்

இலவச பணப்புழக்கம் என்பது ஒரு அறிக்கையிடல் காலகட்டத்தில் ஒரு வணிகத்தின் செயல்பாடுகளால் உருவாக்கப்பட்ட பணத்தின் நிகர மாற்றம், செயல்பாட்டு மூலதனத்திற்கான கழித்தல் பண ஒதுக்கீடு, மூலதன செலவுகள் மற்றும் அதே காலகட்டத்தில் ஈவுத்தொகை. இந்த பணப்புழக்கங்கள் நடவடிக்கைகளை ஆதரிப்பதற்கும், நடந்துகொண்டிருக்கும் மூலதன செலவினங்களை செலுத்துவதற்கும் தேவைப்படுவதால், இது வணிகத்தில் நிலைத்திருக்கும் ஒரு நிறுவனத்தின் திறனுக்கான வலுவான குறிகாட்டியாகும்.

இலவச பணப்புழக்கத்தை எவ்வாறு கணக்கிடுவது

இலவச பணப்புழக்க சூத்திரம்:

இலவச பணப்புழக்கம் = இயக்க பணப்புழக்கம் - செயல்பாட்டு மூலதன மாற்றங்கள் - மூலதன செலவுகள் - ஈவுத்தொகை

ஒரு இலாப நோக்கற்ற நிறுவனத்திற்கான இலவச பணப்புழக்கத்தின் கணக்கீடு சற்றே வித்தியாசமானது, ஏனெனில் ஒரு இலாப நோக்கற்ற நிறுவனம் ஈவுத்தொகையை வழங்காது. இந்த சூழ்நிலையில், திருத்தப்பட்ட சூத்திரம்:

இலாப நோக்கற்ற இலவச பணப்புழக்கம் = இயக்க பணப்புழக்கம் - செயல்பாட்டு மூலதன மாற்றங்கள் - மூலதன செலவுகள்

சமன்பாட்டின் "இயக்க பணப்புழக்கம்" கூறு இவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது:

இயக்க பணப்புழக்கம் = நிகர வருமானம் + தேய்மானம் + கடன் பெறுதல்

இலவச பணப்புழக்கத்தின் முக்கியத்துவம்

இலவச பணப்புழக்க மாதிரி முக்கியமானது, ஏனெனில் இது ஒரு வணிகத்தின் நிதி ஆரோக்கியத்தின் குறிகாட்டியாகும், குறிப்பாக புதிய வணிக வாய்ப்புகளில் முதலீடு செய்வதற்கான அதன் திறனைக் குறிக்கிறது. ஈவுத்தொகை வடிவில் விநியோகிக்கக் கிடைக்கக்கூடிய பணப்புழக்கத்தின் அளவை மதிப்பிடுவதற்கு முதலீட்டாளர்களால் இந்த மாதிரி பயன்படுத்தப்படுகிறது. எவ்வாறாயினும், ஒரு நிறுவனம் நேர்மறையான இலவச பணப்புழக்கத்தைப் புகாரளிக்கக்கூடிய பல்வேறு சூழ்நிலைகள் இருக்கலாம், மேலும் அவை ஆரோக்கியமான நீண்டகால நிலைமைக்கு அவசியமில்லாத சூழ்நிலைகள் காரணமாகும். எடுத்துக்காட்டாக, நேர்மறை இலவச பணப்புழக்கம் இதனால் ஏற்படலாம்:

  • முக்கிய நிறுவன சொத்துக்களை விற்பனை செய்தல்

  • மூலதன செலவினங்களை குறைத்தல் அல்லது தாமதப்படுத்துதல்

  • செலுத்த வேண்டிய கணக்குகளை செலுத்துவதில் தாமதம்

  • பெறத்தக்க ரசீதுகளை அதிக விலை ஆரம்ப கட்டண தள்ளுபடியுடன் துரிதப்படுத்துகிறது

  • ஒரு ஈவுத்தொகையை முன்னறிவித்தல்

  • முக்கிய பராமரிப்பு செலவினங்களைக் குறைத்தல்

  • சந்தைப்படுத்தல் செலவினங்களைக் குறைத்தல்

  • திட்டமிடப்பட்ட ஊதிய உயர்வைக் குறைத்தல்

  • ஒரு வாடிக்கையாளரிடமிருந்து ஒரு பெரிய முன்கூட்டியே கட்டணம் பெற்ற ரசீது

  • முக்கிய சொத்துகளுக்கான விற்பனை மற்றும் குத்தகை ஏற்பாடுகளில் நுழைதல்

இந்த எடுத்துக்காட்டுகளில், ஒரு வணிகத்தின் குறுகிய கால இலவச பணப்புழக்கங்களை மேம்படுத்துவதற்காக அதன் நீண்டகால நம்பகத்தன்மையை குறைக்க நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. கட்டண விதிமுறைகளில் மாற்றங்கள் மூலம் பெறத்தக்க கணக்குகளின் சேகரிப்பை விரைவுபடுத்துதல் அல்லது சரியான நேரத்தில் உற்பத்தி முறைகளுக்கு மாறுதல் போன்ற பிற நடவடிக்கைகள் ஒரு வணிகத்திற்கு வெளிச்செல்லும் பணப்புழக்கங்களைக் குறைக்கும் போது பயனளிக்கும்.

ஒரு வணிகத்தின் வளர்ச்சி விகிதத்தால் இலவச பணப்புழக்கமும் பாதிக்கப்படலாம். ஒரு நிறுவனம் வேகமாக வளர்ந்து வருகிறதென்றால், பெறத்தக்க மற்றும் சரக்குகளில் கணிசமான முதலீடு தேவைப்படுகிறது, இது அதன் செயல்பாட்டு மூலதன முதலீட்டை அதிகரிக்கிறது, எனவே இலவச பணப்புழக்கத்தின் அளவைக் குறைக்கிறது. மாறாக, ஒரு வணிகம் சுருங்கிக்கொண்டிருந்தால், பெறத்தக்கவைகள் செலுத்தப்பட்டு சரக்குகள் கலைக்கப்படுவதால், அதன் செயல்பாட்டு மூலதனத்தில் சிலவற்றை மீண்டும் பணமாக மாற்றுகிறது, இதன் விளைவாக இலவச பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும்.

ஒரு துணை நிறுவனத்திடமிருந்து பணத்தை திருப்பி அனுப்புவதற்கான ஒரு வணிகத்தின் திறன் கூடுதல் கருத்தாகும். ஒரு துணை நிறுவனம் ஏராளமான பணத்தை சுழற்றுகிறதென்றால், பணத்தை அணுக முடியாவிட்டால், கார்ப்பரேட் பெற்றோருக்கு இது சிறிய வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்துகிறது, பொருந்தக்கூடிய அரசாங்கத்தால் பணத்தை திருப்பி அனுப்புவதில் கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் இருப்பதால்.

எனவே, ஒரு வணிகத்தின் இலவச பணப்புழக்கங்கள் நன்மை பயக்கிறதா இல்லையா என்பதை மதிப்பிடும்போது அதன் பொதுவான நிலை மற்றும் மூலோபாய திசையைப் பற்றி நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும்.