சந்தைப்படுத்தல் கூட்டுறவு

ஒரு சந்தைப்படுத்தல் கூட்டுறவு உறுப்பினர்கள் மற்றும் புரவலர்களால் வழங்கப்பட்ட தயாரிப்புகளுக்கான விற்பனை நிலையத்தை வழங்குகிறது (கூட்டுறவு அடிப்படையில் கூட்டுறவு வணிகம் செய்யும் எந்தவொரு தரப்பினரும்). எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு பண்ணை கால்நடைகளையும் பயிர்களையும் ஒரு கூட்டுறவு மூலம் தொடர்ச்சியான அடிப்படையில் விற்கிறது, இது மூன்றாம் தரப்பினருக்கு பொருட்களின் விற்பனை மற்றும் விற்பனையை கையாளுகிறது.

சந்தைப்படுத்தல் கூட்டுறவு நிறுவனங்கள் புரவலர்களுக்கு செலுத்த வேண்டிய வருமானத்திலிருந்து தக்கவைப்பைக் கழிக்கலாம். இந்த தொகைகள் புரவலர்களின் மூலதன கணக்குகளில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த தக்கவைக்கப்பட்ட நிதிகள் அடிப்படையில் கூட்டுறவுக்கான நிதியுதவியின் ஒரு வடிவமாகும். தக்கவைப்பு பொதுவாக பல அடுத்த ஆண்டுகளில் செலுத்தப்படுகிறது, எனவே கூட்டுறவு பொறுப்புகளாக கருதலாம்.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found