தீர்வு

தீர்வு என்பது ஒரு பரிவர்த்தனையின் முடிவாகும், அங்கு விற்பனையாளரால் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது மற்றும் வாங்குபவரால் கட்டணம் வழங்கப்படுகிறது. விற்பனையாளரால் வருவாய் அங்கீகாரத்தின் தேதியை தீர்மானிக்க இந்த கருத்தை பயன்படுத்தலாம்.