கழித்தல் மேலாண்மை

உகந்த கழித்தல் மேலாண்மை அமைப்பு

சேதமடைந்த பொருட்கள், மார்க்கெட்டிங் கொடுப்பனவுகள் மற்றும் தொகுதி தள்ளுபடிகள் போன்ற வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் கொடுப்பனவுகளிலிருந்து பல்வேறு விலக்குகளை எடுக்கலாம். பொதுவாக, இந்த விலக்குகள் வாடிக்கையாளரால் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு ஒரு வசூல் நபருக்கு ஒதுக்கப்படுகின்றன. இருப்பினும், ஒரு நபருக்கு பல்வேறு வகையான விலக்குகளின் விவரங்களைப் புரிந்துகொள்வது கடினம். ஒரு மாற்று வகை பொருள் வல்லுநர்களுக்கு (SME கள்) வெவ்வேறு வகையான விலக்குகளை வழிநடத்துவது, ஒவ்வொன்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட வகை விலக்குடன் ஆழ்ந்த அனுபவம் கொண்டவை.

ஒரு பிரத்யேக SME அமைப்பைப் பயன்படுத்த, தொடர்புடைய விலைப்பட்டியல்கள் வரும்போது அனைத்து வாடிக்கையாளர் விலக்குகளையும் வகை மூலம் குறியிட வேண்டும். கழித்தல் SME களுக்கு விலக்குகளை வழிநடத்த ஒரு பணிப்பாய்வு மேலாண்மை அமைப்பு பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒவ்வொரு விலக்கையும் தீர்க்க தேவையான நேரத்தை கண்காணிக்க பணிப்பாய்வு மேலாண்மை அமைப்பு பயனுள்ளதாக இருக்கும், இது செயல்திறன் நிலைகளைக் கண்காணிக்கவும் பணி அமைப்புகளை சரிசெய்யவும் பயன்படுகிறது.

கழித்தல் அமைப்பில் சிக்கல்கள்

துப்பறியும் SME அமைப்பின் முக்கிய சிக்கல் என்னவென்றால், ஒரு வாடிக்கையாளர் விலைப்பட்டியலின் தீர்மானத்துடன் பல விலக்கு வல்லுநர்கள் ஈடுபடலாம், எனவே ஒரு வாடிக்கையாளர் பல நபர்களுடன் தொடர்புகொள்வதை முடிக்கலாம். மேலும், கழித்தல் SME க்கள் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த நபர்கள், அவர்கள் பொறுப்பேற்க வேண்டிய பகுதிகள் குறித்து அதிக அறிவுள்ளவர்கள். இந்த நபர்களைத் தக்க வைத்துக் கொள்ள கணிசமான அளவிற்கு செல்ல வேண்டியது அவசியமாக இருக்கலாம், அல்லது குறைந்தபட்சம் அவர்களின் அறிவை ஆவணப்படுத்த வேண்டும்.

கழித்தல் முறையை செயல்படுத்துதல்

ஒரு விலக்கு SME அமைப்பில் உங்கள் வழியை அதிகரிப்பதற்காக, துறையின் சிறந்த விலக்கு ஆய்வாளர்களில் ஒருவருக்கு ஒரு வகை விலக்குக்கான அதன் கருத்துகளைப் பயன்படுத்துவதைக் கருத்தில் கொண்டு, அந்த நபருடன் எழும் எந்தவொரு சிக்கல்களிலும் செயல்படுங்கள். ஏதேனும் சிக்கல்கள் தீர்க்கப்பட்டதாகத் தோன்றியவுடன், படிப்படியாக கருத்தை மற்ற விலக்கு வகைகளுக்கு உருட்டவும். பொதுவாக அனைத்து வகையான விலக்குகளுக்கும் கழித்தல் SME களை வைத்திருப்பது அவசியமில்லை - மிகவும் கடினமானவர்களுக்கு மட்டுமே.