நிகர வருமானம்

நிகர வருமானம் என்பது விற்பனை தொடர்பான அனைத்து கட்டணங்களும் செலுத்தப்பட்ட பின்னர், விற்பனை பரிவர்த்தனையிலிருந்து பெறப்பட்ட நிதியின் அளவு. இந்த கட்டணங்களுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் இறுதி செலவுகள், கமிஷன்கள் மற்றும் கிரெடிட் கார்டு கட்டணம். இந்த கட்டணங்கள் விற்கப்பட்ட சொத்தின் விலையை உள்ளடக்குவதில்லை. உதாரணமாக, ஒரு கலைஞர் ஒரு ஓவியத்தை ஒரு கலைக்கூடம் மூலம் $ 10,000 க்கு விற்கிறார். கேலரி 40% கமிஷனை எடுக்கும், எனவே கலைஞரின் நிகர வருமானம், 000 6,000 ஆகும்.