மென்மையான நெருக்கமான

ஒரு சுருக்கமான நிறைவு நடைமுறையைப் பயன்படுத்தி புத்தகங்களை மூடுவது என மென்மையான நெருக்கம் வரையறுக்கப்படுகிறது. மென்மையான நெருக்கத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், கணக்கியல் துறை மிக விரைவாக நிதிநிலை அறிக்கைகளை வெளியிட்டு அதன் இயல்பான அன்றாட நடவடிக்கைகளுக்கு திரும்ப முடியும். இந்த மேம்பட்ட நிறைவு வேகம் ஒரு செலவில் வருகிறது, ஏனென்றால் நிதி அறிக்கைகளின் துல்லியம் பல்வேறு வருவாய் மற்றும் செலவு ஊதியங்களால் குறைக்கப்படுகிறது, அவை பொதுவாக விரிவான நெருக்கத்தில் சேர்க்கப்படுகின்றன. மென்மையான நெருக்கம் மூலம் அறிவிக்கப்பட்ட முடிவுகள் பொருள் ரீதியாக துல்லியமாக இருக்க முடியாது என்பதே இதன் பொருள். அல்லது, அவை மாதத்திலிருந்து மாதத்திற்கு அதிக மாறுபட்ட முடிவுகளைக் கொண்டிருக்கக்கூடும், ஏனெனில் பல அறிக்கையிடல் காலங்களில் அறிக்கையிடப்பட்ட முடிவுகளை மென்மையாக்க ஊதியங்கள் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை.

குறைக்கப்பட்ட துல்லியம் நிலை, வெளியாட்களால் படிக்கப்படும் மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட அல்லது தணிக்கை செய்யப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கைகளுக்கு மென்மையான நெருக்கத்தை சாத்தியமற்றதாக ஆக்குகிறது. இருப்பினும், உள் மேலாண்மை அறிக்கையிடலுக்கான மென்மையான நெருக்கத்தைப் பயன்படுத்துவது முற்றிலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படலாம், அங்கு மொத்த துல்லியம் முற்றிலும் தேவையில்லை. எனவே, ஒரு நியாயமான சமரசம் என்பது வெளிநாட்டினரின் (ஆண்டு முடிவில் போன்றவை) முழுமையான நிதிநிலை அறிக்கைகள் தேவைப்படும்போதும், மற்ற எல்லா மாதங்களுக்கும் மென்மையான நெருக்கமான முறையிலும் தேவைப்படும் போது இன்னும் முழுமையான நிறைவு செயல்முறையைப் பயன்படுத்துவது.

பொதுவில் வைத்திருக்கும் நிறுவனத்தின் நிதிநிலை அறிக்கைகள் மிகவும் கடுமையாக ஆராயப்படுகின்றன, முக்கால்வாசி முடிவில் மதிப்புரைகள் மற்றும் ஆண்டின் இறுதியில் முழு தணிக்கை செய்யப்படுகின்றன. ஆண்டின் மற்ற எட்டு மாதங்களுக்கு மென்மையான நெருக்கத்தை இன்னும் பயன்படுத்தலாம் என்பதே இதன் பொருள். எனவே, ஒரு பொது நிறுவனம் கூட மூன்றில் இரண்டு பங்கு நேரத்தை நெருக்கமாக பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

மென்மையான நெருக்கத்தின் போது பொதுவாக தவிர்க்கப்படும் படிகள் பின்வருமாறு:

 • வருவாய் ஊதியம்

 • செலவு ஊதியங்கள்

 • இண்டர்கம்பனி நீக்குதல்

 • மேல்நிலை ஒதுக்கீடு

 • உடல் சரக்கு எண்ணிக்கை

 • கணக்கு நல்லிணக்கங்கள்

 • கணக்கு புதுப்பிப்புகளை முன்பதிவு செய்க

மென்மையான நெருக்கத்திற்கு இன்னும் தேவையான முக்கிய படிகள்:

 • வாடிக்கையாளர் பில்லிங்ஸ்

 • கமிஷன் ஊதியங்கள்

 • சரக்கு முறைகேடுகளை விசாரித்தல் (சரக்கு இருப்பு பெரியதாக இருந்தால்)

 • நிதி அறிக்கைகளை பிழை சரிபார்க்கிறது

ஒரு வணிகத்தின் முடிவுகள் மென்மையான நெருங்கிய சரிபார்ப்பு பட்டியலில் இருந்து அகற்றப்பட்ட எந்தவொரு பொருளுக்கும் குறிப்பாக எளிதில் பாதிக்கப்படுமானால், எல்லா வகையிலும் அதை மீண்டும் சேர்க்கவும். எடுத்துக்காட்டாக, ஊதிய ஊதியம் ஒரு பெரியதாக இருந்தால், ஒவ்வொரு மாதமும் அதைக் கணக்கிட்டு சம்பாதிப்பதைக் கவனியுங்கள் , அமைப்பு பயன்படுத்தும் நெருக்கமான வகையைப் பொருட்படுத்தாமல். அவ்வாறு செய்வதற்கு அதிக நேரம் தேவைப்படுகிறது, ஆனால் மிகவும் துல்லியமான நிதிநிலை அறிக்கைகளில் விளைகிறது.