இருப்புநிலை வரையறை

அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்ட தேதியின்படி ஒரு நிறுவனத்தின் சொத்து, பொறுப்பு மற்றும் பங்கு கணக்குகளில் முடிவடையும் நிலுவைகளை ஒரு இருப்புநிலை குறிப்பிடுகிறது. இது போல, இது ஒரு வணிகத்திற்கு என்ன சொந்தமானது மற்றும் கடன்பட்டிருக்கிறது என்பதையும், அதில் எவ்வளவு முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதையும் ஒரு படத்தை வழங்குகிறது. இருப்புநிலை பொதுவாக ஒரு வணிகத்தின் செயல்திறனைப் பற்றிய பெரிய நிதி பகுப்பாய்விற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இருப்புநிலை தகவல்களை உள்ளடக்கிய சில பொதுவான விகிதங்கள்:

 • பெறத்தக்க கணக்குகள்

 • தற்போதைய விகிதம்

 • கடன் பங்கு பங்கு விகிதம்

 • சரக்கு விற்றுமுதல்

 • விரைவான விகிதம்

 • நிகர சொத்துக்களின் வருமானம்

 • செயல்பாட்டு மூலதன வருவாய் விகிதம்

இந்த விகிதங்கள் பல கடன் வழங்குநர்கள் மற்றும் கடன் வழங்குநர்களால் ஒரு வணிகத்திற்கு கடன் நீட்டிக்க வேண்டுமா, அல்லது ஏற்கனவே உள்ள கடனை திரும்பப் பெற வேண்டுமா என்பதை தீர்மானிக்க பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

இருப்புநிலைப் பட்டியலில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பின்வரும் சூத்திரத்துடன் பொருந்த வேண்டும்:

மொத்த சொத்துக்கள் = மொத்த கடன்கள் + பங்கு

இருப்புநிலை என்பது நிதிநிலை அறிக்கைகளில் உள்ள முக்கிய கூறுகளில் ஒன்றாகும், அவற்றில் மற்ற ஆவணங்கள் வருமான அறிக்கை மற்றும் பணப்புழக்கங்களின் அறிக்கை. தக்க வருவாயின் அறிக்கை சில நேரங்களில் இணைக்கப்படலாம்.

இருப்புநிலைக் குறிப்பானது கணக்கியல் தரங்களால் கட்டாயப்படுத்தப்படவில்லை, மாறாக வழக்கமான பயன்பாட்டால். இரண்டு பொதுவான வடிவங்கள் செங்குத்து இருப்புநிலை (அனைத்து வரி உருப்படிகளும் பக்கத்தின் இடது பக்கத்தில் வழங்கப்படுகின்றன) மற்றும் கிடைமட்ட இருப்புநிலை (சொத்து வரி உருப்படிகள் முதல் நெடுவரிசையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன மற்றும் பொறுப்புகள் மற்றும் பங்கு வரி உருப்படிகள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன ஒரு பிந்தைய நெடுவரிசை). பல காலங்களுக்கு தகவல் வழங்கப்படும்போது செங்குத்து வடிவத்தைப் பயன்படுத்த எளிதானது.

இருப்புநிலைக் குறிப்பில் சேர்க்கப்பட வேண்டிய வரி உருப்படிகள் வழங்கும் நிறுவனம் வரை இருக்கும், பொதுவான நடைமுறையில் பொதுவாக பின்வரும் சில அல்லது அனைத்து பொருட்களும் அடங்கும்:

நடப்பு சொத்து:

 • ரொக்கம் மற்றும் ரொக்க சமமானவை

 • வர்த்தக பெறத்தக்கவைகள் மற்றும் பிற பெறத்தக்கவைகள்

 • முதலீடுகள்

 • சரக்குகள்

 • சொத்துக்கள் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன

நடப்பு அல்லாத சொத்துக்கள்:

 • சொத்து, ஆலை மற்றும் உபகரணங்கள்

 • தொட்டுணர முடியாத சொத்துகளை

 • நல்லெண்ணம்

தற்போதைய கடன் பொறுப்புகள்:

 • செலுத்த வேண்டியவை மற்றும் பிற செலுத்த வேண்டியவை

 • திரட்டப்பட்ட செலவுகள்

 • தற்போதைய வரி பொறுப்புகள்

 • நீண்ட கால கடனின் தற்போதைய பகுதி

 • பிற நிதிக் கடன்கள்

 • விற்பனைக்கு வைத்திருக்கும் பொறுப்புகள்

நடப்பு அல்லாத பொறுப்புகள்:

 • செலுத்த வேண்டிய கடன்கள்

 • ஒத்திவைக்கப்பட்ட வரி பொறுப்புகள்

 • நடப்பு அல்லாத பிற பொறுப்புகள்

பங்கு:

 • மூலதன பங்கு

 • கூடுதல் கட்டண மூலதனம்

 • தக்க வருவாய்

இருப்புநிலைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு இங்கே:

டொமிசிலியோ கார்ப்பரேஷன்

இருப்புநிலை