பங்குதாரர் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரையறை

பங்குதாரர் மதிப்பு சேர்க்கப்பட்டது என்பது ஒரு வணிகத்தில் முதலீடு செய்தவர்களுக்கு அதிகரிக்கும் மதிப்பின் அளவீடு ஆகும். சாராம்சத்தில், கணக்கீடு ஒரு நிறுவனம் தனது முதலீட்டாளர்களுக்காக உருவாக்கும் கூடுதல் வருவாயின் அளவைக் காட்டுகிறது, அது அதன் நிதி செலவை விட அதிகமாக உள்ளது. நிகர லாபம் மட்டும் நிதிகளின் விலையை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளாததால், பொதுவாக ஒரு வணிகத்தால் அறிவிக்கப்படும் நிகர லாப எண்ணிக்கையை விட இது மிகவும் பொருத்தமான தகவல்களை வழங்குகிறது. கணக்கீடு:

வரிக்குப் பிறகு நிகர இயக்க லாபம் - மூலதன செலவு = பங்குதாரர் மதிப்பு சேர்க்கப்பட்டது

கணக்கீடு தொடர்பான பல புள்ளிகள்:

  • இயக்க இலாபங்கள் மட்டுமே கணக்கீட்டில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன, இதன்மூலம் எந்தவொரு வருமானம் அல்லது நிதி சிக்கல்கள் அல்லது அசாதாரண பொருட்கள் தொடர்பான செலவினங்களின் புறம்பான விளைவுகளைத் தவிர்த்து விடுகிறது.

  • மூலதனச் செலவு என்பது நிறுவனத்தின் எடையுள்ள சராசரி கடன் மற்றும் ஈக்விட்டி செலவைக் கொண்டுள்ளது, இதில் விருப்பமான பங்கு அடங்கும்.

இந்த அளவீட்டைப் பயன்படுத்தும்போது, ​​பின்வரும் சிக்கல்களைப் பற்றி எச்சரிக்கையாக இருங்கள்:

  • நிறுவனத்தின் செயல்திறன் மற்றும் அதன் கடனுக்கான செலவு ஆகியவை இணைக்கப்பட்டுள்ளன. அதாவது, நிறுவனத்தின் முடிவுகள் குறைந்துவிட்டால் கடன் வழங்குநர்கள் நிதி செலவை அதிகரிக்கும், இது மூலதன செலவை அதிகரிக்கிறது, எனவே பங்குதாரர் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட முடிவைக் குறைக்கிறது. எனவே, மோசமான நிறுவனத்தின் செயல்திறன் இந்த அளவீட்டில் விரைவான சரிவைத் தூண்டும். செயல்திறன் மேம்படும்போது தலைகீழ் உண்மை.

  • அளவீட்டு மிகவும் தற்போதைய முடிவுகளை வழங்க, உருட்டல் அடிப்படையில் கடைசி 12 மாத செயல்திறனை அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்க வேண்டும். பழைய வரலாற்று முடிவுகளின் அடிப்படையில் நீண்ட கால அளவீடுகள் சிறிய பொருத்தத்தைக் கொண்டிருக்கலாம், குறிப்பாக நிறுவனத்தின் செயல்திறனில் கணிசமான சமீபத்திய மாற்றம் ஏற்பட்டிருந்தால்.

  • ஒரு நிறுவனம் தனிப்பட்ட முறையில் வைத்திருக்கிறதா என்பதைக் கண்டறிவது மூலதனச் செலவாக இருக்கலாம், எனவே இந்த அளவீட்டை பொதுவில் வைத்திருக்கும் நிறுவனங்களுக்கு பயன்படுத்துவதை கட்டுப்படுத்துவது அறிவுறுத்தப்படுகிறது.