பொருட்கள் லெட்ஜர் அட்டை

ஒரு பொருட்கள் லெட்ஜர் அட்டை என்பது ஒரு கிடங்கு வழியாக பாயும் மூலப்பொருட்களின் அலகுகளின் கையேடு பதிவு. அட்டையில் பொதுவாக பின்வரும் பரிவர்த்தனைகள் பற்றிய தகவல்கள் உள்ளன:

  • சப்ளையர்களிடமிருந்து மூலப்பொருட்களின் கொள்முதல் (பெறும்போது பதிவு செய்யப்படுகிறது)

  • மூலப்பொருட்களை கிடங்கிலிருந்து உற்பத்தி தளத்திற்கு மாற்றுவது

  • பயன்படுத்தப்படாத அதிகப்படியான அலகுகளுக்கான உற்பத்தித் தளத்திலிருந்து ரசீதுகள்

  • அவ்வப்போது சரக்கு எண்ணிக்கையின் முடிவுகளின் அடிப்படையில் ஆன்-ஹேண்ட் நிலுவைகளில் சரிசெய்தல்

கார்டில் ஒவ்வொரு வகை சரக்குகளின் ஆன்-ஹேண்ட் யூனிட்டுகளின் இயங்கும் இருப்பு உள்ளது. பொருட்கள் லெட்ஜர் அட்டைகள் பின்வரும் சூழ்நிலைகளில் பயனுள்ளதாக இருக்கும்:

  • ஒவ்வொரு வகை மூலப்பொருட்களின் கை சமநிலையின் பதிவை வைத்திருக்க, திட்டமிட்ட உற்பத்தி நடவடிக்கைகளை ஆதரிக்க போதுமானதாக இருப்பதை உறுதி செய்ய

  • ஒவ்வொரு மூலப்பொருளின் பயன்பாட்டு அளவுகளின் பதிவைப் பராமரிக்க, இது எதிர்கால கொள்முதல் நேரத்திற்கும் அளவிற்கும் உதவக்கூடும்

  • பயன்பாட்டு நிலைகளின் அடிப்படை ஆவணத்தை வைத்திருக்க, காணாமல் போன அலகுகள் குறித்து விசாரணை இருந்தால்

கணினிமயமாக்கப்பட்ட கிடங்கு மேலாண்மை அமைப்புகளில் பொருட்கள் லெட்ஜர் அட்டைகள் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை, எனவே மேம்பட்ட அமைப்புகளைக் கொண்ட நிறுவனங்களில் பொதுவாகக் காணப்படவில்லை.