சரக்கு ஆபத்து பூலிங்

சரக்கு ஆபத்து பூலிங் என்பது பல பொருட்களில் தேவையை திரட்டுவதன் மூலம் மூலப்பொருட்களுக்கான தேவையின் மாறுபாடு குறைகிறது. ஒழுங்காக வேலை செய்யும்போது, ​​ஒரு வணிகமானது குறைந்த சரக்கு நிலைகளை பராமரிக்க ஆபத்து பூலிங் பயன்படுத்தலாம்.

நிறுவனங்கள் வீங்கிய சரக்குகளால் பாதிக்கப்படுகின்றன. இந்த அதிகப்படியான முதலீட்டிற்கு ஒரு காரணம் என்னவென்றால், கையில் வைக்கப்பட வேண்டிய மூலப்பொருட்களின் சரக்குகளின் அளவை முன்னறிவிப்பது கடினம். கிடைக்கக்கூடிய நிலுவைகள் அவை ஒரு பகுதியாக இருக்கும் தயாரிப்புகளுக்கான வெளிப்புற தேவையைப் பொறுத்து கணிசமாக மாறுபடும். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு பச்சை விட்ஜெட்டில் ஆறு அவுன்ஸ் எஃகு இருந்தால், மற்றும் பச்சை விட்ஜெட்டுக்கான தேவை மிகவும் மாறுபடும் என்றால், போதுமான அளவு உற்பத்தி செய்ய எப்போதும் போதுமான அளவு இருப்பு இருப்பதை உறுதிசெய்ய ஒரு பெரிய அளவிலான எஃகு வைத்திருக்க வேண்டியது அவசியம். தேவையை பூர்த்தி செய்ய பச்சை விட்ஜெட்டுகளின் எண்ணிக்கை.

இருப்பினும், அதே மூலப்பொருள் உருப்படி பல தயாரிப்புகளில் சேர்க்கப்பட்டால் என்ன செய்வது? இந்த வழக்கில், பல தயாரிப்புகளுக்கான மாறுபட்ட தேவை நிலைகள் ஒருவருக்கொருவர் நன்றாக ஈடுசெய்யக்கூடும், இதன் விளைவாக மூலப்பொருள் பொருளின் நிகர நிலை மாறுபாடு மிகவும் குறைவாக இருக்கும். அப்படியானால், கையில் வைக்கப்பட்டுள்ள மூலப்பொருட்களின் பாதுகாப்புப் பங்கின் அளவைக் குறைக்க இந்த ஏற்ற இறக்க அபாயத்தை பயன்படுத்தலாம்.

ஒரே மாதிரியான கூறுகள் வெவ்வேறு தயாரிப்பு வரிகளில் பயன்படுத்தப்படும்போது இந்த இடர் பூலிங் அணுகுமுறை சிறப்பாக செயல்படுகிறது, ஏனெனில் முற்றிலும் வேறுபட்ட தயாரிப்புகள் ஒரே தயாரிப்பு வரிசையில் உள்ள தயாரிப்புகளை விட தேவை ஏற்ற இறக்கங்களை ஈடுசெய்ய வாய்ப்புள்ளது. வெவ்வேறு தயாரிப்பு வரிகளிடையே பகுதிகளின் பொதுவான தன்மை இருக்காது என்பதால், பொருத்துதல் மற்றும் ஃபாஸ்டென்சர்கள் போன்ற ஒப்பீட்டளவில் பொதுவான பகுதிகளுக்கு மட்டுமே இடர் பூலிங் கருத்து பொருந்தும்.

ரிஸ்க் பூலிங் கருத்தை உருவாக்கும் போது, ​​இந்த அணுகுமுறையைப் பின்பற்றவும்:

  1. பல தயாரிப்புகளில் பயன்படுத்தப்படும் அந்த கூறுகளை அடையாளம் காணவும்.

  2. இந்த கூறுகளுக்கான உண்மையான தேவை நிலைகளை ஒரு காலாண்டு அடிப்படையில் கண்காணிக்கவும்.

  3. கண்காணிப்பு காலத்தில் பாதுகாப்பு பங்கு நிலைகளை உண்மையான தேவை அளவை விட சற்று அதிகமாக சரிசெய்யவும்.

தொடர்புடைய படிப்புகள்

சரக்கு மேலாண்மை