பிராட்பேண்டிங் வரையறை

பிராட்பேண்டிங் என்பது பல தொடர்புடைய வேலை வகைப்பாடுகளை ஒரே ஊதியக் குழுவில் இணைப்பதாகும், இதற்காக பரந்த அளவிலான இழப்பீட்டு நிலைகள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன. இந்த அணுகுமுறை நிர்வாகத்திற்கு ஊழியர்களுக்கு ஊதியம் வழங்குவதற்கான பரந்த ஊதிய வரம்பை வழங்குகிறது. ஒரு முதலாளி அவசியமானதாகத் தோன்றும் எந்தவொரு கட்டணத்தையும் செலுத்துவதற்கு ஒரு காரணம் என்னவென்றால், ஒரு குறிப்பிட்ட வேலை நிலைக்கு ஒரு சிறிய அளவிலான ஊதியத்தை மட்டுமே அனுமதிக்கும் வேலை தரவரிசை முறையைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் நிர்வாகம் தடைபட்டுள்ளது. ஒரு பணியாளர் தெளிவாக உயர்ந்த திறன்களைக் கொண்டிருக்கும்போது, ​​அந்த நபரின் வேலை விளக்கத்திற்கான சந்தை வீதத்தால் குறிக்கப்படுவதை விட கணிசமான அளவு பெரிய தொகையை செலுத்த நிர்வாகம் விரும்பக்கூடும். இந்த அணுகுமுறை ஒருவருக்கு பதவி உயர்வு வழங்குவதற்கான அழுத்தத்தை குறைக்க முனைகிறது, ஏனெனில் பிராட்பேண்டிங் ஒரு நபருக்கு பதவி உயர்வு இல்லாமல் அதிக சம்பளம் வழங்க அனுமதிக்கிறது.

பிராட்பேண்டிங்கின் எடுத்துக்காட்டு, பொறியியல் துறை அனைத்து பொறியியல் வகைப்பாடுகளையும் ஒரு “பொறியியல்” இசைக்குழுவாக இணைக்கக்கூடும், இதற்காக அனுமதிக்கப்பட்ட இழப்பீடு குறைந்த திறமையான வேலையின் ஊதிய மட்டத்திலிருந்து அதிக திறமையான வேலை வரை இருக்கும்.

இழப்பீட்டு நிலைகளை அமைப்பதில் பிராட்பேண்டிங்கின் நன்மை மிக அதிக அளவு அட்சரேகை ஆகும், குறிப்பாக அவர்கள் தற்போது ஆக்கிரமித்துள்ள வேலைகளை விட திறன் நிலைகள் அதிகமாக உள்ளவர்களுக்கு. இருப்பினும், இந்த போக்கைப் பொறுத்தவரை, பிராட்பேண்டிங் பயன்படுத்தப்படும்போது மொத்த இழப்பீட்டு செலவு அதிகரிக்கும். மேலும், இந்த நடைமுறை ஒரு நியமிக்கப்பட்ட குழுவில் உள்ள ஊழியர்களிடையே ஊதிய அளவுகளில் பரவலான மாறுபாடுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும், இது மனக்கசப்பை ஏற்படுத்தும்.