பண லாபத்தை எவ்வாறு கணக்கிடுவது

பண இலாபம் என்பது கணக்கியலின் பண அடிப்படையைப் பயன்படுத்தும் ஒரு வணிகத்தால் பதிவு செய்யப்பட்ட லாபம். இந்த முறையின் கீழ், வருவாய் பண ரசீதுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் செலவுகள் பண கொடுப்பனவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் விளைவாக, பண இலாபம் என்பது இந்த ரசீதுகள் மற்றும் அறிக்கையிடல் காலப்பகுதியில் செலுத்துதல்களிலிருந்து நிகர மாற்றமாகும்.

பொருட்கள் அல்லது சேவைகளின் விற்பனையுடன் தொடர்புடையவர்களை விட பண இலாபத்தில் பிற வகை ரொக்க ரசீதுகள் மற்றும் கொடுப்பனவுகள் இல்லை. எனவே, ஒரு நிலையான சொத்து அல்லது நிறுவனத்தின் பங்குகள் அல்லது பத்திரங்களின் விற்பனையிலிருந்து பெறப்பட்ட பண ரசீது பண இலாபத்தை கணக்கிடுவதில் சேர்க்கப்படும் பண ரசீது என்று கருதப்படுவதில்லை.

ஒரு அறிக்கையிடல் காலத்தில் ஒரு நிறுவனம் அனுபவிக்கும் பணப்புழக்கங்களின் நிகர மாற்றத்துடன் பண இலாபக் கருத்து நெருக்கமாக தொடர்புடையது. மொத்த பணப்புழக்கங்களின் மாற்றத்திற்கும் பண லாபத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னவென்றால், பண லாபம் என்பது பொருட்கள் அல்லது சேவைகளின் விற்பனையுடன் மட்டுமே (இப்போது குறிப்பிட்டது போல) தொடர்புடையது.

கணக்கியலின் திரட்டல் அடிப்படையைப் பயன்படுத்தும் ஒரு நிறுவனம் பண இலாபக் கணக்கீட்டிலிருந்து பெறப்பட்ட அதே அளவு லாபத்தை பதிவு செய்யாது. ஏனென்றால், ஊதிய அடிப்படையில் வழங்கப்பட்ட பொருட்கள் அல்லது சேவைகளின் அடிப்படையில் வருவாயைப் பதிவுசெய்கிறது, மேலும் பணப்புழக்கத்தில் எந்த மாற்றங்களையும் பொருட்படுத்தாமல் நுகர்வு அடிப்படையில் செலவுகளை பதிவு செய்கிறது. ஆகவே, பொருட்கள் அல்லது சேவைகள் கடனில் விற்கப்பட்டால் கணக்கீட்டின் சம்பள அடிப்படையில் வருவாய் அங்கீகாரத்தின் நேரம் துரிதப்படுத்தப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் வாடிக்கையாளர்கள் ரொக்கமாக பணம் செலுத்தும் வரை வருவாயை அங்கீகரிக்க பண அடிப்படையிலான அமைப்பு காத்திருக்கும். சப்ளையர்கள் வாங்குபவருக்கு கடனில் பொருட்கள் அல்லது சேவைகளை வழங்கினால், பணம் செலுத்துதல் தாமதமாகும் வகையில், செலவின அங்கீகாரத்தின் நேரம் சம்பள அடிப்படையில் துரிதப்படுத்தப்படுகிறது.

சுருக்கமாக, கணக்கியலின் திரட்டல் அடிப்படையுடனும் பண அடிப்படையுடனும் உள்ள வேறுபாடுகள் நிகர லாப எண்ணிக்கை ஒரு நிறுவனத்தால் அறிவிக்கப்பட்ட பண இலாப புள்ளிவிவரத்திலிருந்து வேறுபட்டிருக்க வாய்ப்புள்ளது.