இடையக பங்கு

பஃபர் பங்கு என்பது உற்பத்தி செயல்முறைக்கு வழிவகுக்கும் திட்டமிடப்படாத சரக்கு பற்றாக்குறையிலிருந்து பாதுகாக்க அதிகப்படியான மூலப்பொருட்களின் கையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. தக்கவைத்துக்கொள்ள வேண்டிய இடையக பங்கின் அளவு, கூடுதல் சரக்குகளின் விலையை சமநிலைப்படுத்துவதை உள்ளடக்கியது.

அதிகப்படியான சப்ளை இருக்கும் காலங்களில் அதிகப்படியான பொருட்களை வாங்குதல் மற்றும் விநியோக நிலை வழக்கத்திற்கு மாறாக குறைவாக இருக்கும்போது அவற்றை விற்பனை செய்வதற்கான நடைமுறைகளையும் இந்த கருத்து குறிக்கிறது. அவ்வாறு செய்வது பொருட்களின் விலைகள் மிகக் குறைவாக (அதிக சப்ளை செய்யும் காலங்களில்) அல்லது மிக அதிகமாக (குறைந்த விநியோக காலங்களில்) போகாமல் தடுக்கிறது. இந்த நடைமுறையானது தயாரிப்பாளர்களுக்கு மிகவும் நிலையான விலை நிலைமைகளை ஏற்படுத்துகிறது என்பதே அடிப்படைக் கோட்பாடு. எண்ணெய், சோளம், வெண்ணெய் உள்ளிட்ட பல தயாரிப்புகளுக்கு இந்த கருத்தை பயன்படுத்தலாம்.