விநியோகம்

"சி" நிறுவனங்கள் மற்றும் "எஸ்" நிறுவனங்களில் முதலீட்டாளர்களுக்கு விநியோகிக்க பல வழிகள் உள்ளன, அதே போல் கூட்டாண்மை மற்றும் அறக்கட்டளைகள் போன்ற பிற நிறுவனங்களும் உள்ளன. இந்த விநியோகங்களின் வரி சிகிச்சை கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி மாறுபடும்.

"சி" கார்ப்பரேஷன் பங்குதாரர்களுக்கு விநியோகம்

"சி" நிறுவனத்தில் ஒரு பங்குதாரர் ஒரு விநியோகத்தைப் பெறும்போது, ​​பங்கின் பங்குதாரரின் அடிப்படைக்கு எதிராக முதலில் செலுத்தும் தொகை ஈடுசெய்யப்படுகிறது. விநியோகத்தின் அளவு அடிப்படையை விட அதிகமாக இருந்தால், பங்குதாரர் வேறுபாட்டிற்கான மூலதன ஆதாயத்தை அங்கீகரிக்க வேண்டும். மாறாக, விநியோகம் ஒரு "சி" கார்ப்பரேஷனின் கலைப்புடன் தொடர்புடையது மற்றும் விநியோகத்தின் அளவு பங்குதாரரின் அடிப்படையை விட குறைவாக இருந்தால், வேறுபாடு ஒரு மூலதன இழப்பு.

அதற்கு பதிலாக "சி" கார்ப்பரேஷன் ஒரு ஈவுத்தொகையை வழங்கினால், பெறுநர் அதை சாதாரண வருமானமாக அங்கீகரிக்கிறார், ஏனெனில் இது வணிகத்தின் குறுகிய கால வருவாயிலிருந்து வருவதாக கருதப்படுகிறது. கூடுதல் பங்குகளை வாங்குவதில் தள்ளுபடியை வழங்கும் ஈவுத்தொகை மறு முதலீட்டு திட்டத்தில் சேர ஒரு பங்குதாரர் தேர்வு செய்திருந்தால், பங்குதாரர் இந்த தள்ளுபடியின் அளவு சாதாரண வருமானத்தையும் அங்கீகரிக்க வேண்டும்.

ஒரு "சி" நிறுவனம் அதன் முதலீட்டாளர்களுக்கு பங்கு ஈவுத்தொகையை வழங்கினால், முதலீட்டாளர்கள் உண்மையில் எந்த வருமானத்தையும் பெறாததால், விநியோகத்தால் எந்தவொரு வரி நிகழ்வும் ஏற்படாது. இருப்பினும், பங்குகளின் வரி அடிப்படையில் ஒரு மாற்றம் உள்ளது, ஏனெனில் முதலீட்டாளர்கள் இப்போது அதிக பங்குகளை வைத்திருக்கிறார்கள். அதன்படி, பங்கு ஈவுத்தொகையை வெளியிடும் தேதியில் அவர்களின் நியாயமான சந்தை மதிப்புகளின் அடிப்படையில் அவர்கள் தங்களின் அனைத்து பங்குகளிலும் (புதிய பங்கு ஈவுத்தொகை உட்பட) பங்குகளில் இருக்கும் அடிப்படையை ஒதுக்க வேண்டும்.

ஒரு முதலீட்டாளர் ஒரு ஈவுத்தொகையின் அறிவிப்பு தேதிக்குப் பிறகு ஒரு வணிகத்தில் பங்குகளை விற்கும் ஒப்பீட்டளவில் பொதுவான வழக்கில், ஆனால் அது செலுத்தப்படுவதற்கு முன்பு, முதலீட்டாளர் ஈவுத்தொகை வரிக்கு உட்பட்ட வருமானத்தை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும், ஏனெனில் ஈவுத்தொகை காசோலை அந்த முதலீட்டாளருக்கு இன்னும் வழங்கப்படுகிறது.

"எஸ்" கார்ப்பரேஷன் பங்குதாரர்களுக்கு விநியோகம்

ஒரு "எஸ்" நிறுவனம் பங்குதாரர்களுக்கு ஒரு விநியோகத்தை வழங்கும்போது, ​​பங்குதாரர்கள் விநியோகத்தை பங்குகளில் தங்கள் அடிப்படையை குறைப்பதாக கருதுகின்றனர். எந்தவொரு விநியோகமும் இந்த அடிப்படையை மீறும் தொகை ஒரு லாபமாகக் கருதப்படுகிறது.

ஒரு "எஸ்" நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட அனைத்து வருவாய்கள் அல்லது இழப்புகள் அதன் முதலீட்டாளர்களுக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும். முதலீட்டாளர்கள் இந்த வருவாய்கள் அல்லது இழப்புகளை நிறுவனத்தில் தங்கள் உரிமை நலன்களுக்கு விகிதத்தில் தெரிவிக்கின்றனர். இந்த வருமானத்தின் பங்கு முதலீட்டாளர்களின் உரிமையாளர் பங்குகளில் உள்ள நிறுவனத்தின் அடிப்படையையும் மாற்றுகிறது.

நம்பிக்கை பங்குதாரர்களுக்கு விநியோகம்

ஒரு ரியல் எஸ்டேட் முதலீட்டு அறக்கட்டளை அல்லது பரஸ்பர நிதி மூலதன ஆதாயங்களை அனுபவிக்கும் போது, ​​இது முதலீட்டாளர்களுக்கு இந்த ஆதாயங்களை விநியோகிக்க முடியும், பின்னர் இந்த ஆதாயங்களுக்கு நீண்ட கால மூலதன ஆதாய வரிகளை கோருகிறது.

கூட்டாளர் கூட்டாளர்களுக்கான விநியோகம்

கூட்டாண்மைக்கு பங்குதாரர்களுக்கு சந்தைப்படுத்தக்கூடிய பத்திரங்கள் விநியோகிக்கப்படும்போது, ​​இந்த விநியோகத்துடன் தொடர்புடைய வரிவிதிப்பு வருமானம், பங்குகளின் சந்தை மதிப்பு கூட்டாண்மையில் அவற்றின் அடிப்படையை மீறும் அளவுக்கு மட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. அவற்றின் அடிப்படை அவர்கள் கூட்டாண்மைக்கு பங்களித்த பணம் மற்றும் பிற சொத்துக்களின் அளவு பெறப்படுகிறது.