பத்திரங்களின் உரிமை மற்றும் வர்த்தகத்தின் உள் அறிக்கை

கார்ப்பரேட் உள்நாட்டினரால் பங்கு உரிமையின் செயல்பாட்டை கட்டாயமாக அறிக்கையிடுவது உள் பத்திர அறிக்கையிடல் ஆகும். உரிமையாளர் மாற்றங்கள் குறித்து பொதுமக்களுக்கு தெரிவிக்கும் நோக்கம் கொண்டது, இது அவர்களின் முதலீட்டு முடிவுகளை பாதிக்கலாம். பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணையம் (எஸ்.இ.சி) பொதுவில் வைத்திருக்கும் நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள், அதிகாரிகள் மற்றும் பெரிய பங்குதாரர்கள் வணிகத்தில் தங்களின் பங்குகள் குறித்து எஸ்.இ.சி யிடம் அறிக்கைகளை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். எஸ்.இ.சி இந்த தகவலை பொதுமக்களுக்கு கிடைக்கச் செய்கிறது, மேலும் சமர்ப்பிப்புகள் உரிமையாளர் பிரச்சினைகள் தொடர்பான விசாரணைகளுக்கான அடிப்படையையும் உருவாக்கலாம்.

இந்த அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டிய ஒரு அதிகாரியை எஸ்.இ.சி வரையறுக்கிறது:

… ஜனாதிபதி, முதன்மை நிதி அதிகாரி, முதன்மை கணக்கியல் அதிகாரி (அல்லது, அத்தகைய கணக்கியல் அதிகாரி, கட்டுப்பாட்டாளர் இல்லை என்றால்), மற்றும் ஒரு முதன்மை வணிக பிரிவு, பிரிவு அல்லது செயல்பாட்டிற்கு (விற்பனை, நிர்வாகம் அல்லது நிதி), கொள்கை வகுக்கும் செயல்பாட்டைச் செய்யும் வேறு எந்த அதிகாரியும் அல்லது நிறுவனத்திற்கு ஒத்த கொள்கை உருவாக்கும் செயல்பாடுகளைச் செய்யும் வேறு எந்த நபரும்.

ஒரு நன்மை பயக்கும் உரிமையாளர் அறிக்கைகளையும் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். இது வணிகத்தின் ஈக்விட்டி பத்திரங்களில் நேரடி அல்லது மறைமுக ஆர்வம் கொண்ட எவரும், மற்றும் நிறுவனத்தின் பதிவுசெய்யப்பட்ட ஈக்விட்டி பத்திரங்களில் ஒரு வகுப்பில் 10% க்கும் அதிகமான உரிமையாளராகவும் கருதப்படுகிறது. இந்த வரையறை தரகர்கள், வங்கிகள் அல்லது பணியாளர் நலன் திட்டங்களுக்கு பொருந்தாது. நன்மை பயக்கும் உரிமையாளர்களின் எடுத்துக்காட்டுகள் ஒரே குடும்பத்தைப் பகிர்ந்து கொண்டால் உடனடி குடும்ப உறுப்பினர்கள். 10% எண்ணிக்கையை அடைய, நீங்கள் நிலுவையில் உள்ள பங்கு பாராட்டு உரிமைகள், விருப்பங்கள் மற்றும் உத்தரவாதங்களை சேர்க்க வேண்டும். அவற்றின் உடற்பயிற்சி விலைகள் தற்போது சந்தை விலையை விட அதிகமாக இருந்தாலும் விருப்பங்கள் மற்றும் வாரண்டுகள் சேர்க்கப்பட வேண்டும் (எனவே அவை பயன்படுத்தப்பட வாய்ப்பில்லை).

உள் அறிக்கை படிவங்கள்

மூன்று படிவங்களைப் பயன்படுத்தி புகாரளிக்க உள்நாட்டினருக்கு எஸ்.இ.சி தேவைப்படுகிறது. வடிவங்கள்:

  • படிவம் 3. நிறுவனத்தின் பங்கு பத்திரங்களின் ஆரம்ப உரிமையை வெளிப்படுத்துகிறது. பத்திரங்கள் இப்போது பதிவுசெய்யப்பட்டிருந்தால், இந்த படிவத்தை பதிவு அறிக்கையின் பயனுள்ள தேதியால் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். கோப்புதாரர் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று வகைப்படுத்தப்பட்டிருந்தால், அவர் அல்லது அவளுக்கு 10 நாட்களுக்குள் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.
  • படிவம் 4. வழங்குபவரின் உரிமையின் ஒரு நபரின் மாற்றங்களை வெளிப்படுத்துகிறது. உரிமையில் மாற்றம் ஏற்பட்டவுடன், அதன் பின்னர் இரண்டாவது வணிக நாளின் முடிவில் படிவத்தை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். நேரடி மற்றும் மறைமுக உரிமை மாற்றங்கள் படிவத்தின் தனி வரிகளில் தெரிவிக்கப்படுகின்றன. நபர் $ 10,000 க்கு மேல் இல்லாத பத்திரங்களைப் பெற்றால், இந்த படிவத்தை தாக்கல் செய்ய தேவையில்லை. ஒரு நபர் பங்கு கொள்முதல் அல்லது விற்பனையின் தொடர்ச்சியான திட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தால் இந்த படிவங்களில் பல தாக்கல் செய்யப்படலாம். ஒரு நபர் ஒரு அதிகாரி அல்லது வழங்குபவரின் இயக்குநராக இருப்பதை நிறுத்திய பின்னர் ஆறு மாதங்களுக்கு தாக்கல் செய்வதற்கான தேவை தொடர்கிறது.
  • படிவம் 5. ஆண்டு முடிவில் தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டிய சுருக்கமான படிவமாக கருதப்படுகிறது, அதில் ஒரு நபர் ஒரு படிவம் 4 இல் தாக்கல் செய்வதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்ட அனைத்து கூடுதல் பரிவர்த்தனைகளும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. படிவம் நிதியாண்டு முடிவடைந்த 45 நாட்களுக்குள் தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டும். வணிகம்.

படிவம் 4 என்பது மூன்று படிவங்களில் அடிக்கடி தாக்கல் செய்யப்படுகிறது, ஏனெனில் ஒரு வருட காலப்பகுதியில் ஆவணங்கள் தேவைப்படும் ஏராளமான தனிப்பட்ட பரிவர்த்தனைகள் இருக்கலாம்.

இந்த படிவங்களைத் தாக்கல் செய்வதற்கு வெளியீட்டு நிறுவனம் பொறுப்பல்ல, ஆனால் காணாமல் போன அல்லது சரியான நேரத்தில் தாக்கல் செய்வது குறித்த அறிவு இருந்தால் அதன் வருடாந்திர பதிலாள் அறிக்கையில் குறிப்பிட வேண்டும்.