கடனாளர் நாட்கள் கணக்கீடு

கடனாளர் நாட்கள் என்பது ஒரு நிறுவனம் தனது வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து பணம் பெறுவதற்குத் தேவையான சராசரி நாட்கள். அதிக எண்ணிக்கையிலான கடனாளி நாட்கள் என்பது ஒரு வணிகமானது அதன் செலுத்தப்படாத கணக்குகள் பெறத்தக்க சொத்தில் அதிக பணத்தை முதலீடு செய்ய வேண்டும், அதே நேரத்தில் ஒரு சிறிய எண்ணிக்கையானது பெறத்தக்க கணக்குகளில் ஒரு சிறிய முதலீடு இருப்பதைக் குறிக்கிறது, எனவே பிற பயன்பாடுகளுக்கு அதிக பணம் கிடைக்கிறது. ஒரு நிறுவனம் அனுபவித்த கடனாளி நாட்களின் அளவு பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்கிய பல காரணிகளால் இயக்கப்படுகிறது:

  • தொழில் நடைமுறை. விற்பனையாளர் அதன் கட்டண விதிமுறைகளாக என்ன கோருகிறார் என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல், ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான நாட்களுக்குப் பிறகு பணம் செலுத்துவதற்கு வாடிக்கையாளர்கள் பழக்கமாக இருக்கலாம். வாடிக்கையாளர்கள் பெரிதாக இருக்கும்போது இது மிகவும் பொதுவானது.

  • ஆரம்ப கட்டண தள்ளுபடிகள். ஒரு நிறுவனம் முன்கூட்டியே செலுத்துவதற்கு ஈடாக கணிசமான தள்ளுபடியை வழங்கக்கூடும், இந்நிலையில் தள்ளுபடியின் விலை கருத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும்.

  • பில்லிங் பிழைகள். ஒரு நிறுவனம் தவறான விலைப்பட்டியலை வெளியிட்டால், இந்த பில்லிங் பிழைகளை சரிசெய்ய கணிசமான நேரம் எடுக்கலாம் மற்றும் பணம் செலுத்தப்படும்.

  • கடன் நடைமுறைகள். தெளிவாக செலுத்த முடியாத வாடிக்கையாளர்களுக்கு கடன் துறை அதிகப்படியான கடன் வழங்கினால், இது கடனாளர் நாட்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கும், மேலும் மோசமான கடன் எழுதுதல்களுக்கு வழிவகுக்கும்.

  • வசூல் ஊழியர்களில் முதலீடு. வசூல் ஊழியர்களிடம் முதலீடு செய்யப்படும் பணம், பயிற்சி நேரம் மற்றும் தொழில்நுட்ப எய்ட்ஸ் ஆகியவை சரியான நேரத்தில் சேகரிக்கப்பட்ட பணத்தின் அளவுடன் நெருக்கமாக தொடர்புபடுத்துகின்றன.

கடனாளி நாட்களின் கணக்கீடு:

(வர்த்தக பெறத்தக்கவைகள் ÷ வருடாந்திர கடன் விற்பனை) x 365 நாட்கள் = கடனாளி நாட்கள்

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு நிறுவனத்தின் சராசரி வர்த்தக வருவாய் 5,000,000 டாலர்கள் மற்றும் அதன் வருடாந்திர கடன் விற்பனை 30,000,000 டாலர்கள் என்றால், அதன் கடனாளர் நாட்கள் 61 நாட்கள் ஆகும். கணக்கீடு:

($ 5,000,000 வர்த்தக பெறத்தக்கவைகள் $ 30,000,000 வருடாந்திர கடன் விற்பனை) x 365 = 60.83 கடனாளி நாட்கள்

கடனாளர் நாட்களின் எண்ணிக்கையை அதே தொழில்துறையில் உள்ள மற்ற நிறுவனங்களுடன் ஒப்பிட வேண்டும், இது வழக்கத்திற்கு மாறாக அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ இருக்கிறதா என்று பார்க்க வேண்டும். மாற்றாக, இலக்கை நிர்ணயிப்பதற்கான மிக உயர்ந்த இலக்கு புள்ளிவிவரங்களைப் பெறுவதற்கு தொழில்துறைக்கு வெளியே அமைந்துள்ள பெஞ்ச்மார்க் நிறுவனங்களுடன் இந்த அளவை ஒப்பிடலாம்.

ஒத்த விதிமுறைகள்

கடனாளி நாட்கள் கடனாளி வசூல் காலம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.