இடர் பரிமாற்றம்

ஒரு கட்சி வேண்டுமென்றே ஆபத்தை வேறு நிறுவனத்திற்கு மாற்றும்போது, ​​வழக்கமாக காப்பீட்டுக் கொள்கையை வாங்குவதன் மூலம் ஆபத்து பரிமாற்றம் நிகழ்கிறது. இந்த ஆபத்து மேலும் காப்பீட்டாளரிடமிருந்து மறுகாப்பீட்டாளருக்கு மாற்றப்படலாம், இதனால் அசல் காப்பீட்டாளர் ஒரு குறிப்பிட்ட வகை அபாயத்தை அதிகமாகக் குவிப்பதில்லை. நோயாளி வழக்குகளில் ஏற்படும் எந்தவொரு இழப்பிலிருந்தும் ஆபத்தை மாற்றுவதற்காக ஒரு மருத்துவர் முறைகேடு காப்பீட்டை வாங்கும் போது ஆபத்து பரிமாற்றத்திற்கான எடுத்துக்காட்டு.

ஒரு நிறுவனத்தின் வணிக கூட்டாளர்களுடனான ஒப்பந்த ஒப்பந்தங்கள் மூலமாகவும் ஆபத்து மாற்றப்படலாம். உதாரணத்திற்கு:

  • ஒரு கூட்டு முயற்சியில் பங்குதாரர்கள் துணிகரத்திலிருந்து எழும் எந்தவொரு இழப்பையும் பகிர்ந்து கொள்ள ஒப்புக் கொள்ளலாம்.

  • ஒரு வாடிக்கையாளர் ஒரு சப்ளையரிடமிருந்து வாங்கிய ஒரு தயாரிப்புக்கு ஒரு வருட உத்தரவாதத்தை கோருகிறார், இது தயாரிப்பு தோல்வியின் அபாயத்தை அந்த ஒரு வருட காலத்திற்கு சப்ளையருக்கு மாற்றுகிறது.

  • மற்றொரு தரப்பினரின் காப்பீட்டுக் கொள்கையில் கூடுதல் காப்பீட்டாளராக வணிகத்தை பெயரிட வேண்டும், இதன் மூலம் வணிகத்திற்கு காப்பீட்டுத் தொகையை நீட்டிக்க வேண்டும்.

  • பிற கட்சிகளுடன் கையெழுத்திடப்பட்ட அனைத்து ஒப்பந்தங்களிலும் ஒரு பிடி-பாதிப்பில்லாத பிரிவு செருகப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்துங்கள், இது மற்ற கட்சிகளின் செயல்கள் அல்லது குறைகளிலிருந்து அமைப்பைப் பாதுகாக்கிறது.

  • காப்பீட்டு சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க ஒப்பந்தக்காரர்கள் தேவை, இது அவர்களின் பாதுகாப்புக்கான ஆதாரத்தை வழங்குகிறது. இல்லையெனில், காயங்கள் அல்லது சேதங்களுக்கு ஒப்பந்தக்காரர் பொறுப்பேற்றால் நிறுவனம் ஆபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.