மகசூல்

மகசூல் என்பது ஒரு முதலீட்டின் வருவாய் வீதமாகும், இது பொதுவாக ஆரம்பத்தில் முதலீடு செய்யப்பட்ட தொகையின் சதவீதமாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. முதலீட்டு மகசூல் என்பது முதலீட்டாளரின் முதன்மை அக்கறை, முதலீட்டோடு தொடர்புடைய இழப்பு அபாயத்துடன்.

மகசூல் பொதுவாக வருடாந்திர எண்ணாகக் குறிப்பிடப்படுகிறது. ஆக, மூன்று மாதங்களுக்குப் பிறகு $ 1,000 முதலீட்டில் $ 100 உண்மையான வருமானம் இருந்தால், அது ஆண்டு அடிப்படையில் 40% விளைச்சலைக் கொண்டதாகக் கருதப்படுகிறது (உண்மையான 10% வருமானம் நான்கு காலாண்டுகளால் பெருக்கப்படுகிறது).

மகசூல் கணக்கீட்டில் ஒரு முதலீட்டாளர் தொடர்ந்து வைத்திருக்கும் முதலீடுகள் (பத்திரங்கள் அல்லது பங்கு போன்றவை) பெறமுடியாத ஆதாயங்கள் அல்லது இழப்புகள் இருக்க வேண்டும்; இல்லையெனில், மகசூல் ஈவுத்தொகை அல்லது வட்டி செலுத்துதலின் அடிப்படையில் மட்டுமே இருக்கும், எனவே முதலீட்டின் மீதான வருவாயின் முழுமையான படத்தை இது குறிக்காது.

ஒரு முதலீடு ஒரு நிதியில் இருக்கும்போது, ​​மகசூல் நிதி கழித்தல் நிதி செலவினங்களால் ஈட்டப்படும் வருமானமாக கணக்கிடப்படுகிறது, இது முதலீட்டால் வகுக்கப்படுகிறது.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found