தலைகீழ் பங்கு பிளவு வரையறை

ஒரு தலைகீழ் பங்கு பிளவு என்பது வழங்கும் நிறுவனத்தால் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான பங்குகளுக்கு அதிக எண்ணிக்கையிலான பங்குகளை பரிமாறிக்கொள்வது. தலைகீழ் பிளவின் விளைவாக மீதமுள்ள பங்குகளின் விலை அதிகரிக்கும். அவ்வாறு செய்ய பல காரணங்கள் உள்ளன, அவை:

  • இந்த பங்குகள் முன்பு பென்னி பங்கு வரம்பில் வர்த்தகம் செய்யப்பட்டன, அங்கு பல முதலீட்டாளர்கள் வர்த்தகங்களை நடத்த விரும்பவில்லை.

  • பொதுவில் செல்ல விரும்பும் ஒரு நிறுவனத்தின் அண்டர்ரைட்டர், பங்கு விலையை முதலீட்டாளர்கள் வாங்க விரும்பும் வரம்பிற்குள் கொண்டுவருவதற்காக ஒரு தலைகீழ் பங்கு பிளவு பரிந்துரைக்கிறார்.

  • ஒரு நிறுவனத்தின் பங்கு வர்த்தகம் குறைந்தபட்ச ஏல விலையைக் கொண்டிருக்கும் பரிமாற்றம், மற்றும் நிறுவனத்தின் பங்குகள் அந்த விலையை விடக் குறைந்துவிட்டன.

  • நிறுவனம் இப்போது ஒரு பங்கிற்கும் குறைவாக இருக்கும் சிறிய பங்குதாரர்களை அகற்ற முடியும்.

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு முதலீட்டாளர் தற்போது தலா $ 2 க்கு வர்த்தகம் செய்யும் 100 பங்குகளை வைத்திருக்கிறார். இந்த பங்குகளின் சந்தை மதிப்பு $ 200 (100 பங்குகள் என கணக்கிடப்படுகிறது each 2). வழங்கும் நிறுவனம் 10-க்கு -1 தலைகீழ் பங்குப் பிரிவைத் தொடங்க முடிவு செய்கிறது. இதன் பொருள் முதலீட்டாளர் தனது பழைய சான்றிதழை 100 பங்குகளுக்கான புதிய பங்கிற்கு 10 பங்குகளுக்கு மாற்றுகிறார். குறைக்கப்பட்ட பங்குகளின் எண்ணிக்கையை பிரதிபலிக்க சந்தை விலை $ 20 ஆக அதிகரிக்கிறது, அதாவது முதலீட்டாளர் இன்னும் $ 200 மதிப்புள்ள பங்குகளை வைத்திருக்கிறார் (10 பங்குகள் என கணக்கிடப்படுகிறது each ஒவ்வொன்றும் $ 20).

தலைகீழ் பங்கு பிளவுகளைப் பயன்படுத்துவதில் சாத்தியமான கவலை என்னவென்றால், அவை வழங்குபவரின் நிதி நெருக்கடியைக் குறிக்க முடியும், எனவே அவை குறைவாகவே பயன்படுத்தப்படுகின்றன.