இடர் சரிசெய்யப்பட்ட தள்ளுபடி வீதம்

ஆபத்து சரிசெய்யப்பட்ட தள்ளுபடி வீதம் ஆபத்து இல்லாத வீதம் மற்றும் ஆபத்து பிரீமியத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இடர் பிரீமியம் பணப்புழக்கங்களின் ஸ்ட்ரீமுடன் தொடர்புடைய அபாயத்தின் அளவிலிருந்து பெறப்படுகிறது, இதற்காக தள்ளுபடி வீதம் நிகர தற்போதைய மதிப்பை அடைய பயன்படும். முதலீட்டு அபாயத்தின் அளவு அதிகமாக இருப்பதாகக் கருதப்பட்டால் ஆபத்து பிரீமியம் மேல்நோக்கி சரிசெய்யப்படுகிறது. பணப்புழக்கங்களின் நீரோட்டத்திற்கு அதிக இடர்-சரிசெய்யப்பட்ட தள்ளுபடி வீதம் பயன்படுத்தப்படும்போது, ​​அந்த பணப்புழக்கங்களின் நிகர தற்போதைய மதிப்பு வெகுவாகக் குறைக்கப்படும். மாறாக, குறைந்த இடர்-சரிசெய்யப்பட்ட தள்ளுபடி வீதம் அதிக நிகர தற்போதைய மதிப்பை ஏற்படுத்தும். அதிக நிகர தற்போதைய மதிப்பைக் கொண்ட ஒரு முன்மொழியப்பட்ட முதலீடு ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். எனவே, முன்மொழியப்பட்ட முதலீடு ஏற்கத்தக்கதா என்பதை தீர்மானிக்க தள்ளுபடி வீதம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. வெளிநாட்டு முதலீடு மதிப்பீடு செய்யப்படும்போது நாணய ஆபத்து போன்ற பிற வகையான அபாயங்களையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

ஆபத்து-சரிசெய்யப்பட்ட தள்ளுபடி வீதத்தின் பயன்பாடு ஆரம்பத்தில் ஆபத்தான முதலீடுகளை மதிப்பிடுவதற்கான மிகவும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மற்றும் அளவுசார்ந்த சிறந்த அணுகுமுறையாகத் தோன்றினாலும், இது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க குறைபாட்டிற்கு உட்பட்டது, இது ஆபத்து பிரீமியம் எவ்வாறு பெறப்படுகிறது. மேலாளர்கள் அதிகபட்ச தள்ளுபடி வீதத்தை முதலில் கணக்கிடுவதன் மூலம் கணினியை உடைக்க முடியும், அது அவர்களின் திட்டத்திற்கு இன்னும் ஒப்புதல் அளிக்கும், மேலும் அந்த தள்ளுபடி வீதத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கு ஆதரவாக லாபி - திட்டத்தின் உண்மையான இடர் சுயவிவரத்தைப் பொருட்படுத்தாமல்.

இடர்-சரிசெய்யப்பட்ட தள்ளுபடி வீதத்தின் முக்கிய நன்மைகள் என்னவென்றால், இந்த கருத்தை புரிந்துகொள்வது எளிதானது மற்றும் ஆபத்தை அளவிடுவதற்கான நியாயமான முயற்சி. இருப்பினும், இப்போது குறிப்பிட்டுள்ளபடி, பொருத்தமான இடர் பிரீமியத்தை அடைவது கடினம், இது பகுப்பாய்வின் முடிவுகளை செல்லாது. இந்த அணுகுமுறை முதலீட்டாளர்கள் ஆபத்துக்கு புறம்பானவர்கள் என்றும் கருதுகிறது, இது எப்போதும் அப்படி இருக்காது. சில முதலீட்டாளர்கள் எதிர்காலத்தில் ஒரு முதலீட்டில் இருந்து ஒரு பெரிய ஊதியத்தை உணர்ந்தால் அதிக அளவு ஆபத்தை ஏற்றுக்கொள்வார்கள்.