விலைப்பட்டியல் வரையறை

விலைப்பட்டியல் என்பது ஒரு வாடிக்கையாளருக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒரு ஆவணமாகும், இது ஒரு பரிவர்த்தனையை அடையாளம் கண்டு வாடிக்கையாளர் வழங்குபவருக்கு செலுத்த வேண்டியது. இந்த ஆவணம் வழங்குபவரின் சொத்து மற்றும் வாடிக்கையாளரின் பொறுப்பு ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது. ஒரு விலைப்பட்டியல் பொதுவாக பின்வரும் தகவல்களை அடையாளம் காணும்:

  • விலைப்பட்டியல் எண்

  • விற்பனையாளரின் பெயர் மற்றும் முகவரி

  • வாங்குபவரின் பெயர் மற்றும் முகவரி

  • ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட தேதி அல்லது சேவைகள் வழங்கப்பட்ட தேதி

  • வாங்கிய பொருட்களின் விளக்கம்

  • வாங்கிய பொருட்களின் அளவு மற்றும் மொத்த செலவுகள்

  • எந்த விற்பனை வரிகளும் செலுத்த வேண்டியவை

  • எந்த கப்பல் மற்றும் கையாளுதல் கட்டணங்கள்

  • மொத்தம் செலுத்த வேண்டியது

  • கட்டண வரையறைகள்

ஒரு விலைப்பட்டியல் மின்னணு முறையில் அல்லது காகித ஆவணமாக அனுப்பப்படலாம்.