தள்ளுபடி

தள்ளுபடி என்பது ஒரு நல்ல அல்லது சேவையின் முழு கொள்முதல் விலையில் ஒரு பகுதியை வாங்குபவருக்கு திருப்பிச் செலுத்துவதாகும். இந்த கட்டணம் பொதுவாக ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் செய்யப்பட்ட கொள்முதல் தொகையால் தூண்டப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, வாங்குபவர் ஒரு வருடத்திற்குள் குறைந்தது 10,000 யூனிட்டுகளை வாங்கினால் விற்பனையாளர் 10% தொகுதி தள்ளுபடியை வாங்குபவருக்கு வழங்குகிறார். 10,000 யூனிட்டுகள் ஆர்டர் செய்யப்பட்டு வாங்குபவருக்கு அனுப்பப்படும் வரை தள்ளுபடி செலுத்தப்படாது. ஒரு தள்ளுபடியின் மற்றொரு எடுத்துக்காட்டு என்னவென்றால், வாங்குபவர் மார்க்கெட்டிங் விளம்பரத்துடன் தொடர்புடைய கூப்பனைப் பயன்படுத்தும்போது, ​​வாங்குபவர் கூப்பன் மற்றும் விற்பனை ரசீதை ஒரு செயலாக்க மையத்திற்கு அனுப்ப வேண்டும், இது பின்னர் வாங்குபவருக்கு தள்ளுபடியை அனுப்புகிறது.